BE dhe Gjermania investojnë 14.6 milionë euro në projektin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri

Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik (BMZ) po investojnë 14.6 milionë euro në një projekt që synon përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri.

Projekti “BE për ekonominë rrethore dhe ekonominë qarkore për zhvillim të qëndrueshëm urban”, i menaxhuar nga GIZ Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit të vendit, ka nisur zyrtarisht punën këtë javë dhe pritet të zgjasë 3.5 vjet, sipas një deklarate të BE-së.

Objektivat qendrore përfshijnë zhvillimin e një kuadri ligjor për menaxhimin e mbetjeve të përafruar me standardet e BE-së, së bashku me trajnimin për zbatimin, zbatimin dhe monitorimin e tij.

Për më tepër, projekti synon të prezantojë modelet e biznesit të gjelbër.

15 bashki partnere shqiptare do të marrin mbështetje për masat e ekonomisë rrethore, duke përfshirë shërbimet e menaxhimit të mbetjeve, si dhe ngritjen dhe përmirësimin e masave të riciklimit si impiantet e kompostimit dhe objektet e rikuperimit të materialeve.

Në aktivitetin e lançimit, Hubert Perr, kreu i departamentit të bashkëpunimit në Delegacionin e BE-së në Shqipëri, theksoi sfidat aktuale në menaxhimin e mbetjeve, ku vetëm 76 për qind e mbetjeve shtëpiake mblidhen vjetore dhe vetëm 18 për qind riciklohen në Shqipëri.

Perr theksoi potencialin e përpunimit dhe ripërdorimit të mbetjeve jo vetëm për të reduktuar ndikimin mjedisor, por edhe për të krijuar mundësi të reja pune.

Marion Fleuth-Leferink i BMZ vuri në dukje potencialin e projektit për të kontribuar në një ekonomi të gjelbër. Ajo e pozicionoi nismën si mbështetje për transformimin ligjor të Shqipërisë dhe përafrimin me standardet mjedisore të BE-së, duke shërbyer si shembull për rajonin.

Projekti është pjesë e fondeve të BE-së për zhvillimin e Shqipërisë, duke ofruar më shumë se 100 milionë euro në vit asistencë granti.

Zyrtarët e BE-së theksojnë se projekti i menaxhimit të mbetjeve nënkupton një hap drejt qëndrueshmërisë dhe përafrimit me standardet mjedisore evropiane.