Implementacija Projekta HALT u 2021. godini

Projekat sprječavanja ilegalne trgovine i prometa oružjem u Bosni i Hercegovini (Halting Arms and Lawbreaking Trade - HALT) se provodi od februara 2020. godine kao zajednički projekat Razvojnog programa Ujedinjenih nacija  u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i UN Ureda za drogu i kriminal (UNODC) s općim ciljem daljeg unaprijeđivanja sigurnosti unutar i van granica Zapadnog Balkana kroz ciljano djelovanje usmjereno ka unapređenju kapaciteta Bosne i Hercegovine u borbi protiv ilegalne trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem (eng. skraćenica SALW). Projekat je produžen do 30. 09. 2022. godine.

Projekat HALT finansiraju Savezna Republika Njemačka, Ujedinjeno  Kraljevstvo, Kraljevina Švedska, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška putem Multilateralnog fonda za Zapadni Balkan uz podršku Evropske unije, a u okviru incijative Mapa puta 2024 za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu.

Projektne aktivnosti se provode u saradnji sa Upravom za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UINO BiH) kao glavnim korisnikom ovog projekta, a određene aktivnosti u okviru projekta obuhvataju i druge institucije odnosno agencije u Bosni i Hercegovini, između ostalog i Graničnu policiju (GP), Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), Ministarstvo sigurnosti (MS), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO), Ministarstvo transporta i komunikacija BiH (MTK) te poštanske operatere u BiH. 

HALT galerija fotografija

<button class="slick-prev slick-arrow" type="button" aria-label="Previous">Previous</button>
Slide
Sastanak između predstavnika UINO i Uprave prihoda i carina Crne Gore
Uprkos mnogobrojnim izazovima uzrokovanim prije svega pogoršanom epidemiološkom situacijom vezanom za pandemiju COVID-19, posebno tokom proljeća i jeseni, UNDP BiH je uspješno nastavio sa provođenjem projekta HALT kroz organizovanje i implementaciju mnogobrojnih aktivnosti u 2021. godini.  Prije svega, treba naglasiti da je UNDP početkom 2021. godine u Tesliću organizovao obuke za 13 trenera/predavača UINO po Standardnim operativnim procedurama (SOP) u postupanjima UINO u vezi ilegalne trgovine SALW kao i praktičnim dijelom obuke u vezi korištenja specijalističke opreme za otkrivanje SLAW i izvora radijacije.  Nakon navedenih obuka samih trenera, UNDP je u bliskoj saradnji sa UINO tokom 2021. godine organizovao obuke za uposlenike UINO kroz 25 jednodnevnih obuka u 11 različitih gradova obuhvatajući sva četiri regionalna centra UINO što je rezultiralo obučavanjem 617 službenika UINO po pitanju navedenih SOP-ova i praktičnog dijela obuke.  UNDP BiH je također organizovao  sastanak Operativne grupe na strateškom nivou između predstavnika UINO, MS, MVTEO, MTK kao i dva sastanka Operativne grupe na radnom nivou kojem su prisustvovali predstavnici UINO, SIPA i GP.  Sastanci Operativne grupe na radnom nivou su održani s ciljem finalizacije scenarija za zajedničku vježbu i organizacije zajedničkih vježbi tri agencije u narednom periodu.  Štaviše, UNDP BiH je u bliskoj saradnji sa UINO uspješno organizovao i tri radionice na temu „Unaprijeđenje položaja žena u UINO“ koji je pokrio tri regionalna centra UINO uz učešće oko 70 uposlenika UINO te predavača iz Udruženja Mreža policijskih službenica, Agencije za ravnopravnost spolova BiH i MS. Tokom navedenih radionica došlo se do saznanja da su teme rodne (ne)ravnopravnosti u UINO kao i rodna diskriminacije te seksualno uznemiravanje itekako aktuelni i nedovoljno istraženi i pored činjenice da zastupljenost žena u UINO prelazi procenat od minimalno 40% zaposlenih propisanih Zakonom o rodnoj ravnopravnosti BiH. Zaključeno je da su navedene radionice bile od velike koristi uposlenicima UINO koji su imali priliku prisustvovati istim u smislu podizanja svijesti, mapiranja problema i predlaganja rješenja za iste.  Na kraju, UNDP BiH je u novembru organizovao i sastanak između predstavnika UINO i predstavnika Uprave prihoda i carina Crne Gore, a u cilju razmjene iskustava i unaprijeđenja saradnje između dvije institucije u kontekstu implementacije projekta HALT.  

UNDP BiH je kroz projekat HALT uspio nabaviti dio planirane opreme za potrebe UINO u vidu donacije 12 endoskopa od koji će umnogome pomoći UINO u borbi protiv trgovine i otkrivanja ilegalnog SALW, a što je u skladu sa Strategijom za kontrolu malog oružja i lakog naružanja u BiH za period 2021-2024.  

UNDP BiH namjerava nastaviti sa provođenjem preostalih aktivnosti u okviru projekta HALT i u narednoj godini s ciljem ispunjavanja ukupnog cilja projekta: „Dalja povećana sigurnost i bezbjednost na području i izvan granica Zapadnog Balkana kroz ciljane akcije usmjerene na poboljšanje kapaciteta BiH u borbi protiv nezakonite trgovine SALW-om”.