28.03.2023.

Evropska unija donirala deset terenskih vozila za Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH

Evropska unija je danas u Sarajevu donirala Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH deset specijalizovanih terenskih vozila u vrijednosti od 725.000 konvertibilnih maraka. Vozila će se koristiti prvenstveno za obavljanje monitoring aktivnosti policijskih organa, za podršku zajedničkim operativnim akcijama u područnim uredima, ali i za suzbijanje neregularnih migracija, krijumčarenja migranata te drugih zadataka u sklopu efikasnog odgovora na migracijsku situaciju.

Šef Delegacije EU u BIH i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler, uručio je ključeve od 10 vozila direktoru Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsadu Viliću, uz prisustvo ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića i šefice misije IOM-a u BiH i podregionalne koordinatorice za Zapadni Balkan Laure Lungarotti.

Vozila će poboljšati efikasnost i brzinu obavljanja svakodnevnih zadataka policijskih službenika. Ministarstvo sigurnosti, zajedno sa svim relevantnim agencijama, pokazalo je svoju predanost radu ka održivijim rješenjima i imaju našu punu podršku. Za BiH je ključno da bude u mogućnosti da pređe s ad hoc odgovora na održivo i usklađeno s ljudskim pravima upravljanje migracijama koje uzima u obzir humanitarne potrebe migranata, kao i sigurnost migranata i građana BiH”, rekao je ambassador Sattler.

Početkom 2022. godine, sigurnost u Privremenim prihvatnim centrima u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu službeno su predate policijskim organima BiH, odnosno Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, jer je sigurnost prvenstveno u nadležnosti države. EU i IOM su podržali ovaj proces kao dio je većeg napora na izgradnji kapaciteta i nastavljaju to činiti kroz intervencije koje finansira EU, putem nabavke opreme i jačanja kapaciteta.

“Današnja podrška u vidu deset vozila Direkciji za koordinaciju policijskih tijela je veoma znacajna jer će unaprijediti rad naših službenika. Zahvaljujem se EU, IOM-u na donaciji., rekao je ministar Nešić.

Pored prisustva Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u prihvatnim centrima, policijski službenici učestvuju i u aktivnostima koje Direkcija sprovodi kao ispomoć drugim policijskim agencijama, naročito Graničnoj policiji, a nova vozila će im pomoći da brže i efikasnije odgovore na sve zadatke na kojima se susreću u njihovom svakodnevnom radu.

„IOM je ponosan što je posredovao jednoj ovako važnoj donaciji, uz podršku Evropske unije. Deset terenskih vozila omogućiti će službenicima veću mobilnost na terenu. Hvala službenicima DKPT-a koji su aktivni u privremenim prihvatnim centrima, posebno ženama koje pružaju sigurnost i zaštitu ljudima u pokretu“ izjavila je Lungarotti.

„Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, i u saradnji sa drugim nadležnim agencijama, poduzimala je sve raspoložive mjere i aktivnosti kako bi Bosna i Hercegovina što efikasnije odgovorila na postojeću migracionu situaciju, u prvom redu kroz ispomoć koju pružamo Graničnoj policiji. Posebno treba istaći učešće Direkcije u osiguravanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata gdje pripadnici Direkcije pružaju fizičku zaštitu i aktivno doprinose sigurnosti i kvalitetu života korisnika i zaposlenih. Ovo je do sada najveća pojedinačna donacija vozila kojom se podiže kapacitet sistema sigurnosti u BiH u borbi protiv različitih sigurnosnih rizika i prijetnji. Zahvaljujem se svima koji su omogućili da Direkcija dobije terenska vozila najviše klase, posebno delegaciji EU kao glavnom donatoru, IOM-u kao partneru te Ministarstvu sigurnosti koje je prepoznalo značaj i ulogu Direkcije“, naveo je direktor Vilić.

Ubuduće, IOM će nastaviti podržavati vlasništvo države nad mješovitim odgovorom na migracije postepenim odgovornosti za upravljanje prijemom i pružanjem pomoći sa fokusom na zaštitu ljudskih prava za sve migrante.

Kroz nabavku opreme, izgradnju kapaciteta i pružanje stručne pomoći Ministarstvu sigurnosti, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji i Sektoru za azil, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH te drugim institucijama i agencijama, uz podršku EU, IOM i partneri rade na podršci integrisanog upravljanja migracijama i granicom u BiH.

Zahvaljujući podršci EU, od 2018. godine uspostavljeni su privremeni prihvatni centri u BiH i njihovo funkcionisanje se kontinuirano podržava, sa IOM-om kao vodećim partnerom u projektu. Za migrante koji borave u BiH, obezbjeđuju se hrana i voda, sanitarije, odjeća, usluge psihološkog savjetovanja i obrazovanja, kao i integrisanom, pravednom, efikasnom i transparentnom sistemu zdravstvenih usluga.

Kroz projekat „Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u BiH“ kontinuirano se radi na jačanju upravljanja migracijama i poboljšanju upravljanja granicom.

Sredstva za su obezbijeđena kroz posebnu mjeru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat implementira IOM u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om, UNFPA-om i Danskim vijećem za izbjeglice (DRC).