EU4Moldavija: 100.000 eura grantova za podršku inicijativama klastera

Evropska unija nudi 800.000 eura za osam nekomercijalnih subjekata registriranih i aktivnih u regionu Cahul i Ungheni, za podršku inicijativama za uspostavljanje . Bespovratna pomoć ima za cilj promoviranje i podsticanje duha saradnje među kompanijama iz urbanih i ruralnih sredina, kroz podršku inovativnim idejama i otvaranju novih radnih mjesta. Bespovratna sredstva dodjeljuje Evropska unija kroz program “EU4Moldova: Fokalne regioni” koji provode UNDP i UNICEF.
Program „EU4Moldova: Fokalni regioni“ predviđa podršku i unapređenje poslovanja u Cahulu i Ungheni, podsticanje postojećih kompanija na saradnju zasnovanu na lancima vrijednosti kao dijelovima klastera i podsticanje mogućnosti ulaganja u regionu.
Najviše osam nekomercijalnih subjekata registriranih i aktivnih u jednom od okruga Cahul ili Ungheni, odabranih tokom poziva za podnošenje predloga projekata, imat će koristi od finansijske pomoći koja ne prelazi 100.000 eura po projektu, uz doprinos od najmanje 10 posto od ukupnog iznosa ukupne vrijednosti prijedloga.
Finansijska pomoć će biti dodijeljena za nabavku opreme, robe, radova i usluga za ubrzanje i razvoj postojećih klastera iz urbanih i ruralnih sredina.

 

Program „EU4Moldova: Fokalne regije“ (2019-2024) podržava inteligentan, inkluzivan i održiv društveno-ekonomski razvoj u regijama Cahul i Ungheni kako bi se građanima osigurali bolji životni standardi. Program ima ukupan budžet od 23 miliona eura, finansira ga Evropska unija, a sprovode Ujedinjene nacije.