EBRD, EU i ProCredit podržavaju digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u BiH

Novo finansiranje za jačanje konkurentnosti i podršku digitalnoj transformaciji preduzeća u Bosni i Hercegovini • Poticanje ulaganja malih i srednjih preduzeća u tehnologije i automatizaciju kako bi dostigli standarde EU • Bespovratna sredstva EU kako bi se investicije učinile pristupačnijim.

Kreditna linija od 5 miliona eura i bespovratna sredstva od EU za poticanje ulaganja u digitalne tehnologije

• Novo finansiranje za jačanje konkurentnosti i podršku digitalnoj transformaciji preduzeća u Bosni i Hercegovini
• Poticanje ulaganja malih i srednjih preduzeća u tehnologije i automatizaciju kako bi dostigli standarde EU
• Bespovratna sredstva EU kako bi se investicije učinile pristupačnijim.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i ProCredit banka u Bosni i Hercegovini potpisale su danas ugovor o kreditnoj liniji od 5 miliona eura, za koju je Evropska unija osigurala bespovratna sredstva, namijenjanih lokalnim malim i srednjim preduzećima (MSP), a u okviru nedavno pokrenutog programa „Go Digital“ u Bosni i Hercegovini. Sredstva će biti dostupna preduzećima za ulaganja u digitalizaciju svog poslovanja i u cilju poboljšanja produktivnosti, operativne efikasnosti i otpornosti.

Mala i srednja preduzeća će moći da konkurišu za sredstva za ulaganje u hardver i softver za različite projekte digitalne transformacije u oblasti digitalne komunikacije, informacione i IT bezbjednosti, digitalno upravljanje i digitalizaciju proizvodnih procesa i usluga. Cilj je potaknuti digitalnu transformaciju MSP i učiniti ih konkurentnijim na tržištima Evropske unije (EU) i usklađenim sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.

Osim kredita, mala i srednja preduzeća će moći dobiti i subvencije u vrijednosti do 15 posto ukupnog iznosa kredita. Ove poticaje finansira EU.

Manuela Nesl, šefica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, rekla je: „Zadovoljstvo nam je da zajedno sa ProCredit bankom potpisujemo prvu specijalizovanu kreditnu liniju za digitalizaciju u okviru našeg programa ‘Go Digital’ u Bosni i Hercegovini. Mnoga mala i srednja preduzeća u Bosni i hercegovini još uvijek imaju dug put da sustignu svoje kolege u zapadnoj Evropi. Brža digitalizacija i digitalna integracija poboljšat će njihovu konkurentnost i efikasnost i pomoći rastu zemlje.”

„Ono što je bitno jeste da mala i srednja preduzeća kontinuirano pokazuju agilnost i sposobnost da se pozicioniraju na lokalnom, regionalnom i evropskom tržištu. Siguran sam da menadžeri kompanija prepoznaju šta ih čini jačim, efikasnijim i otpornijim, te da je digitalizacija, sa elementima energetske efikasnosti i proizvodnje čiste energije za vlastite potrebe, visoko na njihovoj agendi. S tim u vezi smatram da će kreditna linija ‘Go Digital’, sa grantom kao dijelom kreditnog aranžmana, djelovati motivirajuće za investicije i dalje unapređenje najproduktivnijeg i najvažnijeg dijela naše ekonomije. U konačnici, iznimno smo sretni što sa EBRD-om otvaramo još jedno inovativno poglavlje“, kazao je Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank d.d. Sarajevo.

EBRD je osigurala 40 miliona eura kredita za zajednički program EBRD-a i EU „Go Digital“ u Bosni i Hercegovini, dok je EU osigurala bespovratna sredstva od 9 miliona eura za poticajna sredstva, savjetodavne usluge i tehničku pomoć programa. Program će biti popraćen aktivnostima njemačkog Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), koje će sarađivati ​​s vladom i interesnim stranama kako bi pomoglo u izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u Bosni i Hercegovini, uključujući digitalne inovacijske HUB-ove, u skladu s EU najboljim praksama.

Program direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije privrede.

Od kada je počela sa radom u Bosni i Hercegovini 1996. godine, EBRD je uložila više od 2,8 milijardi eura u 203 projekta u zemlji.