Zeleno finansiranje EBRD-a u 2021. dostiglo rekordnih 51 posto od ukupno 10,4 milijarde eura

Zeleno finansiranje EBRD-a dostiglo je rekordnih 5,4 milijarde eura, ili 51 posto, od ukupnog obima poslovanja vrijednok 10,4 milijarde eura u 2021. godini.

„Ovi odlični rezultati naglašavaju snažnu posvećenost EBRD nastavku pružanja podrške klijentima nakon pandemije, kao i njenu posvećenost dekarbonizaciji ekonomija i omogućavanju tranzicije ka održivijoj budućnosti, sa fokusom na uključivanje privatnog sektora i podršku reformama. za borbu protiv klimatskih promjena”, rekla je predsjednica EBRD-a Odile Renaud-Basso.

Rezultati u oblasti zelene ekonomije za 2021. godinu, značajno povećanje udjela od 29 posto ukupnog finansiranja u 2020., potpadaju pod EBRD-ov pristup tranziciji zelene ekonomije (GET).

Oni slijede nedavne preuzete obaveze EBRD da uskladi sve svoje investicije sa ciljevima Pariškog sporazuma o ograničavanju klimatskih promjena do kraja ove godine, odluku koju je usvojio njen Upravni odbor na godišnjem sastanku održanom u julu i da većina investicija EBRD ide u zelenu ekonomiju do 2025. godine.

Na klimatskom samitu COP26 u novembru 2021. u Glazgovu, iz EBRD-a je najavljeno kako planira podržati tranziciju na niskougljičnu ekonomiju u svojim regijama, tako što će udvostručiti mobilizaciju privatnog sektora za finansiranje klimatskih promjena do 2025. godine.

EBRD, vodeći investitor u finansiranju klimatskih promjena, radi u nekim od svjetskih zemalja koje najviše ovise o fosilnim gorivima i ima za cilj da im pruži podršku u planiranju i izvršenju njihove tranzicije na niskougljičnu ekonomiju.

Među njegovim brojnim uspjesima je EBRD projekat Zeleni gradovi, urbani ekološki program vrijedan pet milijardi eura, koji je sada uključuje 53 grada tokom pet godina postojanja i pomaže im da identificiraju, odrede prioritete i povežu svoje ekološke izazove s održivim infrastrukturnim investicijama i mjerama.

Iz EBRD-a je u novembru objavljeno da se program udvostručio, izdvajajući još dvije milijarde eura za ulaganje u zelenu urbanu infrastrukturu u naredne dvije godine.

Rekord zelenih finansiranja za 2021. bio je ključni element u drugom najvećem ukupnom godišnjem obimu poslovanja EBRD-a ikada. Rekord od 11 milijardi eura

postavljen je 2020. godine kada su njegove investicije potaknute hitnim kreditiranjem na početku pandemije COVID-19.

Ukupan broj EBRD projekata u 2021. godini bio je 413, u poređenju sa 411 u 2020. godini. Udio investicija privatnog sektora porastao je za četiri procentna poena na 76 posto.

Godišnje mobilizirane investicije – iznos koji je stavljen na raspolaganje klijentima iz entiteta osim EBRD-a zbog direktnog angažmana Banke – naglo se popeo na 1,8 milijardi eura sa 1,2 milijarde eura u 2020. godini. Isplate su iznosile ukupno 7,3 milijarde eura za godinu.

EBRD je prikupila približno 1,2 milijarde eura donatorskih sredstava kako bi podržala svoje poslovanje u 2021. i važan je partner za Evropsku uniju, najvećeg multilateralnog donatora Banke.

U okviru svog budžeta EU i programa finansiranja NextGenerationEU, EU je 2021. osigurala 291 milion eura, a Grčka je obezbijedila 500 miliona eura koncesionog finansiranja kroz EU fond za otpornost na pandemiju.

Bilateralni donatori doprinijeli su sa oko 123 miliona eura Partnerstvu sa visokim uticajem na klimatske mjere (HIPCA), prvom EBRD-ovom multidonatorskom projektu koji je fokusiran na zelenu ekonomiju, a koji je pokrenut na COP26.

Inkluzija i digitalizacija, dva strateška prioriteta EBRD-a pored zelene ekonomije, također su dali veliki doprinos uspjehu Banke u 2021. godini.

Projekti sa snažnom rodnom komponentom činili su 35 posto projekata potpisanih tokom godine, što je skoro duplo više od ciljanog praga od 18 posto.

Sa dvije nove međusobno povezane strategije EBRD-a za promociju rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti objavljene u novembru, Banka sada ima za cilj da integriše komponente rodne ravnopravnosti u najmanje 40 posto svojih operacija do kraja 2025. i četvrtinu godišnjih sredstava EBRD-a. investicije će finansirati projekte inkluzije.

Banka je objavila svoj prvi digitalni pristup, također u novembru, baveći se hitnom potrebom da ekonomije prihvate brze tehnološke promjene kako bi prevazišle izazove izložene pandemiji Covid-19 kroz ulaganja, angažman u politici i savjetodavne usluge.

Rezultati ABI-ja za 2021. pokazali su da je kvalitet EBRD-ovih investicija i uticaja povećan, mjereno pokazateljima učinka Banke.

Impresivne operativne performanse EBRD-a u 2021. pratile su i jaka profitabilnost. Više detalja o potonjem bit će objavljeno u narednim sedmicama.