Započet projekat za modernizaciju željezničke pruge Golubovci-Bar u Crnoj Gori kojeg finansira EU

Virtualni početni sastanak projekta tehničke pomoći za „Modernizaciju pruge 4, Golubovci - Bar“ održan je krajem aprila 2021. Cilj projekta kojeg finansira EU je rehabilitacija i nadogradnja pruge duge 39 km između stanica Golubovci i Bara, koja je dio najvažnije željezničke pruge Crne Gore, koja povezuje luku Bar sa Podgoricom i granicu sa Srbijom.

 

Predstavnici Ministarstva za kapitalne investicije, Ministarstva finansija i socijalne zaštite, Delegacije EU u Crnoj Gori i KfW razvojne banke u ime Savezne vlade Njemačke prisustvovali su početnom sastanku, zajedno sa osobljem korisnika, Željeznicom Crne Gore ( ŽICG).

 

Predstavljeni su ciljevi projekta, tim stručnjaka, različite faze u implementaciji i očekivani rezultati modernizacije željezničke pruge Golubovci-Bar.

 

Glavne koristi od nadograđene željezničke pruge bit će povećana sigurnost, skraćeno vrijeme putovanja između Podgorice i Bara, povećan kapacitet željezničke pruge za usmjeravanje više vozova I povećano zadovoljstvo kupaca zbog poboljšanja željezničkih stanica.

Tokom ovog projekta temeljito će se razmotriti svi ekološki i socijalni uticaji modernizacije, a paralelno sa detaljnim projektom željezničke pruge pripremit će se detaljna studija procjene uticaja na životnu sredinu i socijalni uticaj (ESIA). O ESIA će se iscrpno razgovarati sa lokalnim zajednicama i svim relevantnim učesnicima i njihovi komentari će se uzeti u obzir prije nego što ESIA i dizajn nove linije budu finalizirani.

 

Uzimajući u obzir strateški položaj luke Bar i povećani kapacitet modernizovane željezničke pruge, očekuje se nagli porast tereta koji se iz Bara prevozi željeznicom, pod uslovom da se planira i izgradnja intermodalnih objekata u Baru i drugim željezničkim stanicama. Sa poboljšanjem železničke mreže između Bara i srbijanske granice, očekuje se da će se tokovi tereta i putnika prebaciti sa drumskog na železnički saobraćaj, povećavajući održivost i smanjujući emisiju CO2 u crnogorskom transportnom sektoru.

 

EU je putem WBIF-a osigurala bespovratna sredstva u iznosu od tri miliona eura, uz dodatnih pet bespovratnih sredstava koja su već osigurana za rekonstrukciju željezničkih mostova, rehabilitaciju tunela, rješenja za sanaciju klizišta i ugradnju signalnih i sigurnosnih uređaja u željeznice Crne Gore.

 

Željko Uljarević, šef ureda KfW u Podgorici, rekao je da se raduje dobrom timskom radu i uspješnoj finalizaciji projekta za dvije godine.

 

Malte Engelien, menadžer Delegacije EU za transport, izrazio je nadu u dobru saradnju za pravovremenu provedbu projekta i naglasio potrebu za poboljšanjem pružnih prijelaza kako bi se povećala sigurnost cestovnog i željezničkog prometa.

 

Marko Dragaš, šef grupe za infrastrukturne projekte u Uredu za evropske integracije, pružio je podršku projektnom timu i rekao da je vrlo sretan što ovaj projekat započinje, imajući u vidu njegovu važnost.

 

O koridoru Orijent / Istok-Med: Željeznička interkonekcija R4 Crna Gora - Srbija, Bar - dionica Vrbnica

 

Proširenje željezničkog koridora Orijent / Istok-Med na zapadni Balkan duž Rute 4 dugačko je približno 580 km i prolazi od Vršca (granica Srbije i Rumunije) do Beograda (Srbija), a zatim do Podgorice i Bara (Crna Gora). Bar - Vrbnica (potonji na granici Crna Gora - Srbija) najvažniji je dio crnogorske željezničke mreže, koji prevozi oko 20 posto svih putnika i oko 60 posto tereta. Željeznica u cjelini važan je dio crnogorske ekonomije, čineći gotovo 60 posto ukupnog ukupnog prometa tereta i 10 posto putničkog prometa.

 

EU je osigurala 70 miliona eura bespovratnih sredstava za rehabilitaciju interkonekcije R4 Bar-Vrbnica, dopunjavajući 140 miliona eura zajmova od Evropske investicione banke i KfW razvojne banke u ime Njemačke savezne vlade. Projekt je prepoznat kao vodeći u ekonomskom i investicionom planu EU za zapadni Balkan 2021.-2027.