Zaključci Europskog vijeća o Ukrajini, zahtjevima Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije za članstvo, zapadnom Balkanu i vanjskim odnosima, 23. lipnja 2022.

II. UKRAJINA

4. Europsko vijeće raspravljalo je o različitim dimenzijama agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Europsko vijeće ponovno ističe da čvrsto stoji uz Ukrajinu i da će Europska unija nastaviti pružati snažnu potporu sveukupnoj gospodarskoj, vojnoj, socijalnoj i financijskoj otpornosti Ukrajine, među ostalim u obliku humanitarne pomoći.

5. Europsko vijeće oštro osuđuje neselektivne ruske napade na civile i civilnu infrastrukturu te poziva Rusiju da odmah i bezuvjetno povuče sve svoje postrojbe i vojnu opremu s cijelog državnog područja Ukrajine u njezinim međunarodno priznatim granicama. Međunarodno humanitarno pravo, među ostalim o postupanju s ratnim zarobljenicima, mora se poštovati. Ukrajinskim civilima, posebno djeci, koji su prisilno odvedeni u Rusiju mora se smjesta omogućiti siguran povratak. Rusija, Bjelarus i svi odgovorni za ratne zločine i druga najteža kaznena djela snosit će posljedice za svoja djela u skladu s međunarodnim pravom.

Donošenjem šestog paketa sankcija EU-a dodatno se pojačava pritisak na Rusiju kako bi okončala rat protiv Ukrajine. Nastavit će se rad na sankcijama, među ostalim kako bi se ojačala njihova provedba i spriječilo njihovo zaobilaženje. Europsko vijeće poziva sve zemlje da se usklade sa sankcijama EU-a, osobito zemlje kandidatkinje. Treba hitno finalizirati odluku Vijeća kojom se kršenje Unijinih mjera ograničavanja dodaje na popis kaznenih djela EU-a.

6. Europska unija i dalje je snažno predana pružanju dodatne vojne potpore kako bi Ukrajini pomogla da ostvari svoje neotuđivo pravo na samoobranu od ruske agresije te da obrani svoju teritorijalnu cjelovitost i suverenitet. U tu svrhu Europsko vijeće poziva Vijeće da žurno radi na daljnjem povećanju vojne potpore.

7. Europsko vijeće napominje da će Komisija ubrzo predstaviti prijedlog da se 2022. Ukrajini odobri nova izvanredna makrofinancijska pomoć u iznosu do 9 milijardi EUR. Poziva Komisiju da ubrzo predstavi svoje prijedloge o potpori EU-a za obnovu Ukrajine, uz savjetovanje s međunarodnim partnerima, organizacijama i stručnjacima.

8. Služeći se hranom kao oružjem u ratu protiv Ukrajine Rusija je jedina odgovorna za globalnu krizu povezanu sa sigurnošću opskrbe hranom koju je izazvala. Europsko vijeće poziva Rusiju da odmah prestane ciljati poljoprivredne objekte i oduzimati žitarice te da okonča blokadu Crnog mora, posebno luke Odese, kako bi se omogućili izvoz žitarica i aktivnosti komercijalnog brodskog prijevoza. Europsko vijeće podupire napore glavnog tajnika Ujedinjenih naroda u tu svrhu. Ono ističe da sankcije EU-a protiv Rusije dopuštaju slobodan protok poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te isporuku humanitarne pomoći.

9. Europsko vijeće snažno podupire napore povezane s koridorima solidarnosti za olakšavanje izvoza hrane iz Ukrajine različitim kopnenim rutama i preko luka u EU-u. Poziva Komisiju i države članice da, nadovezujući se posebno na inicijativu FARM te inicijative UN-a i skupine G-7, još intenzivnije:

1. podupru zemlje u razvoju da prema potrebi preusmjere svoje lance opskrbe;

2. ubrzaju provedbu relevantnih vodećih inicijativa Tima Europa dogovorenih na nedavnom sastanku na vrhu Europske unije i Afričke unije čiji je cilj na afričkom kontinentu razviti održivu proizvodnju hrane, povećati poljoprivrednu produktivnost, među ostalim u pogledu proteinskih usjeva, i ojačati kapacitete u sektoru agrobiznisa; i

3. zajedno s međunarodnim partnerima rade na inicijativama kojima se podupire razvoj kapaciteta za proizvodnju inputa u zemljama u razvoju, posebno održivih gnojiva.

III. ZAHTJEVI UKRAJINE, REPUBLIKE MOLDOVE I GRUZIJE ZA ČLANSTVO

10. Europsko vijeće potvrđuje europsku perspektivu Ukrajine, Republike Moldove i Gruzije. Budućnost je tih zemalja i njihovih građana u Europskoj uniji.

11. Europsko vijeće odlučilo je Ukrajini i Republici Moldovi dodijeliti status zemalja kandidatkinja.

12. Komisija se poziva da u okviru svojeg redovnog paketa za proširenje izvijesti Vijeće o ispunjavanju uvjeta navedenih u mišljenjima Komisije o tim zahtjevima za članstvo. Vijeće će odlučiti o daljnjim koracima nakon što se u potpunosti ispune svi ti uvjeti.

13. Europsko vijeće spremno je Gruziji dodijeliti status zemlje kandidatkinje nakon što se uvaže prioriteti navedeni u mišljenju Komisije o zahtjevu Gruzije za članstvo.

14. Napredak svake zemlje na putu prema Europskoj uniji ovisit će o njezinim postignućima u ispunjavanju Kopenhaških kriterija, uzimajući u obzir sposobnosti EU-a da integrira nove članice.

IV. ZAPADNI BALKAN

15. Europska unija izražava svoju potpunu i nedvosmislenu predanost perspektivi članstva zapadnog Balkana u EU-u i poziva na ubrzanje procesa pristupanja.

16. Europsko vijeće poziva Komisiju, visokog predstavnika i Vijeće da na temelju revidirane metodologije dodatno unaprijede postupnu integraciju između Europske unije i te regije već tijekom samog procesa proširenja, i to na reverzibilan način koji se temelji na zaslugama.

17. Europsko vijeće podsjeća na važnost reformi, posebno u području vladavine prava, a prije svega onih koje se odnose na neovisnost i funkcioniranje pravosuđa te borbu protiv korupcije. Ujedno poziva partnere da zajamče prava pripadnika manjina i jednako postupanje prema njima.

18. Europsko vijeće obaviješteno je o najnovijim događajima u pogledu rasprava između Bugarske i Sjeverne Makedonije. Poziva na brzo rješavanje posljednjih preostalih pitanja kako bi pregovori o pristupanju mogli započeti bez odgode.

19. Europsko vijeće ponovno potvrđuje da je hitno potrebno postići konkretan napredak u rješavanju otvorenih bilateralnih i regionalnih sporova, osobito putem dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova*.

20. Europsko vijeće pozdravlja politički dogovor koji su čelnici Bosne i Hercegovine postigli 12. lipnja 2022. u Bruxellesu, a koji je potreban za stabilnost i potpuno funkcioniranje te zemlje te kako bi se odgovorilo na težnje stanovništva. Poziva sve političke čelnike u Bosni i Hercegovini da brzo provedu obveze koje su preuzete tim dogovorom te da hitno dovrše ustavnu i izbornu reformu, što će toj zemlji omogućiti da odlučno napreduje na svojem europskom putu, u skladu s mišljenjem Komisije.

21. Europsko vijeće spremno je Bosni i Hercegovini odobriti status zemlje kandidatkinje i u tu svrhu poziva Komisiju da bez odgode izvijesti Vijeće o provedbi 14 ključnih prioriteta utvrđenih u njezinu mišljenju, uz posvećivanje posebne pozornosti onima koji se odnose na važan skup reformi, kako bi Europsko vijeće moglo ponovno razmotriti odluku o tome.

VII. VANJSKI ODNOSI

Istočno Sredozemlje

28. Europsko vijeće izrazilo je duboku zabrinutost zbog nedavnih opetovanih postupaka i izjava Turske. Turska mora poštovati suverenitet i teritorijalnu cjelovitost svih država članica EU-a. Podsjećajući na prethodne zaključke i izjavu od 25. ožujka 2021. Europsko vijeće očekuje da Turska u potpunosti poštuje međunarodno pravo, smiri napetosti u interesu regionalne stabilnosti u istočnom Sredozemlju i na održiv način promiče dobrosusjedske odnose.

Bjelarus

29. Europsko vijeće naglašava demokratsko pravo bjeloruskog stanovništva na održavanje novih, slobodnih i poštenih izbora. Poziva bjeloruske vlasti da poštuju ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava, obustave represiju, a političke zatvorenike puste na slobodu.