21.08.2022.

Uz podršku EU unaprijeđeno poslovanje Instituta za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

Crna Gora i Hrvatska uspješno završile EU Twinning projekat „Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED)“

Konferencijom održanom u Podgorici, 19. jula 2022. godine, obilježen je završetak uspješne realizacije Twinning projekta „Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED)“. Projektom, koji je finansirala Evropska unija, a sprovela hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), ojačani su kapaciteti i vidljivost CInMED-a, poboljšan sistem farmakovigilance i nadzora medicinskih sredstava i unaprijeđen sistem odobravanja ljekova, kliničkih ispitivanja i inspekcije u Crnoj Gori.

Putem ovoga projekta, Republika Hrvatska, kao država članica Evropske unije (EU), pružila je tehničku pomoć CInMED-u u procesu usklađivanja poslovanja i zakonodavstva sa međunarodnim standardima i pravnom tekovinom EU u području ljekova i medicinskih sredstava, ne samo kao dio procesa evropskih integracija, već i radi unaprijeđenja zdravstvenog sistema i zaštite pacijenata u Crnoj Gori.  Konferenciju je otvorila doc. dr Snežana Mugoša, vođa projekta zemlje korisnice i direktorica CInMED-a, zahvalivši svim učesnicima koji su dali svoj doprinos uspješnoj implementaciji projekta te istakavši izvrsnu saradnju s partnerskom institucijom, hrvatskom Agencijom za lijekove i medicinske proizvode. „Projekat je zapravo nastavak naše dugogodišnje uspješne saradnje tokom koje je HALMED postao naš partner i podrška na putu ka Evropskoj uniji, ali i uzor da u svom radu primjenjujemo najviše evropske i međunarodne standarde i gradimo sopstvene potencijale i kredibilitet Instituta“, kazala je Mugoša.

Lina Čačić, rezidentna savjetnica na ovom projektu, zaposlena u HALMED-u, predstavila je rezultate projekta i ujedno istakla najvažnije aktivnosti. Pripremljen je strateški, akcioni i komunikacioni plan za CInMED, kao i plan treninga zaposlenih. Urađeni su pravilnici i smjernice iz područja ljekova i medicinskih sredstava, standardne operativne procedure i obrasci za sprovođenje inspekcija te edukativni materijali namijenjeni promovisanju doprinosa CInMED-a javnom zdravlju. Zaposlenima u CInMED-u preneseno je znanje i praktično iskustavo hrvatskih kolega u obliku predavanja, radionica i sprovođenja inspekcija. Održan je sastanak sa predstavnicima udruženja zdravstvenih radnika i pacijenata u Crnoj Gori, osobama zaduženim za komunikaciju u zdravstvu, kao i predstavnicima medijskih kuća s ciljem promovisanja značaja kontinuiranog praćenja bezbjednosti primjene ljekova u Crnoj Gori.

Organizovane su i dvije studijske posjete crnogorskih stručnjaka Republici Hrvatskoj. Oni su posjetili HALMED te učestvovali kao posmatrači u inspekcijskom nadzoru nad dobrom praksom u prometu na veliko lijekovima.

Program menadžer ovog projekta u Delegaciji EU, Dobromir Hristov, rekao je da vjeruje kako će uspješni rezultati ovog projekta imati dalekosežne efekte: „Obezbjeđivanje visokih standarda za ljekove i medicinska sredstva ključni je dio cjelokupne slagalice, koja štiti građane Crne Gore i EU od štetnih proizvoda i praksi. Stoga se nadam da će, nadovezujući se na dostignuća projekta, Crna Gora uspjeti da očuva visok nivo standardizacije i akreditacije neophodan da bude u toku sa EU na putu pristupanja”.

Direktor HALMED-a i vođa projekta, prof. Siniša Tomić, izjavio je da su kroz ovaj projekat postignuti impresivni rezultati, ali da se regulatorna pravila Evropske unije stalno mijenjaju i poboljšavaju, te stoga CInMED-u i ostalim crnogorskim institucijama koje nadziru ljekove i medicinska sredstva u Crnoj Gori predstoji još izazova kako bi za svoje tržište osigurali prikladan regulatorni okvir usklađen sa propisima EU. „Kroz razmjenu znanja, naši stručnjaci su sprovodili intenzivno prilagođavanje sveobuhvatnih pravila i smjernica evropskim standardima. Mogu zaključiti da je evropska pravna tekovina kontinuirano usvajana tokom ove saradnje te će se nastaviti primjenjivati u razvoju institucionalnih i regulatornih kapaciteta CInMED-a“, izjavio je prof. Tomić.

EU Twinning projekti su veoma važan mehanizam prenošenja znanja članica Evropske unije na zemlje kandidate u specifičnim oblastima važnim za proces pristupanja EU. „Riječ je o šestom od ukupno sedam Twinning projekata u Crnoj Gori koje su do sada sprovele hrvatske institucije“, saopštio je ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori, Nj.E. Veselko Grubišić. Istakao je posvećenost Republike Hrvatske pomaganju Crnoj Gori u procesu integracije u evropsku porodicu i pozvao institucije Crne Gore da se više uključe u EU projekte i maksimalno iskoriste sve prednosti koje pružaju.

Konferenciji su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja Crne Gore, na čelu sa ministrom Dragoslavom Šćekićem, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Ministarstva evropskih poslova Crne Gore, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u sklopu Ministarstva finansija, Službe za prijenos znanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, hrvatske Središnje agencije za finansiranje i ugovaranje programa i projekata EU, te predstavnici CInMED-a i HALMED-a.

Projekat je finansirala Evropska unija iznosom od 340,000 eura i kofinansirala Crna Gora iznosom od 60,000 eura, u trajanju od 18 mjeseci, od januara 2021. do jula 2022. godine.