USPEŠNO ZAVRŠEN CIKLUS OD 70 OBUKA IZ DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA

Druga serija od 20 obuka iz disciplinske odgovornosti sudija u organizaciji Pravosudne akademije u saradnji sa Visokim savetom sudstva (VSS), a uz podršku Projekta sprovedena je u onlajn formatu, u periodu od maja do oktobra 2021. godine.

Ovim je završen dvogodišnji ciklus od 70 obuka iz disciplinske odgovornosti sudija,  organizovanih za sudije sudova svih nadležnosti u Republici Srbiji i realizovanih uz podršku Projekta. Obuke je pohađalo više od 1,700 sudija (preko 85% planiranog broja učesnika) što predstavlja značajan uspeh imajući u vidu činjenicu da je pandemija COVID-19 onemogućila organizaciju ovih obuka uživo već nakon prvih 36 obuka koje su sprovedene od septembra 2019. do februara 2020. godine i beležile više od 90% ciljanog broja učesnika. Od prelaska na onlajn format, manji broj učesnika-sudija je bio u mogućnosti da pohađa ove obuke zbog tehničkih ograničenja i nedostatka opreme u sudovima.

Važnost i učinak obuka posebno su potvrdile preporuke koje su sudije-učesnici prenele svojim kolegama, ističući interaktivni pristup i koncept orijentisan na praksu, sa mnogobrojnim primerima i studijama slučaja. Veliki broj učesnika izrazio je želju da obuku pohađa više puta.  Program obuke i predavači ocenjeni su najvišim ocenama, uz pohvalne komentare i podršku da takva vrsta obuka bude usvojena generalno za sve obuke koje se organizuju za sudije.

Program obuke iz disciplinske odgovornosti sudija koji je Projekat izradio uz stručnu pomoć Visokog saveta sudstva i njegovih disciplinskih organa, sada je stalni modul u okviru programa stručnog usavršavanja sudija u okviru Pravosudne akademije.