13.08.2021.

UNDP pomaže unapređenje energetske efikasnosti 28 zgrada Vlade Srbije

ENERGETSKA EFIKASNOST Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pružiće tehničku pomoć u realizaciji projekta unapređenja energetske efikasnosti za zgrade centralne vlasti u Srbiji, kojim će biti obuhvaćeno 28 od ukupno 56 takvih objekata.

Zahvaljujući projektu vrednom 40 miliona evra, ove zgrade će smanjiti potrošnju energije za 30%, a emisije CO2 za oko 20%, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Projekat vredan 40 miliona evra će omogućiti smanjenje potrošnje energije za 30%

Prilikom potpisivanja ugovora sa UNDP, Mihajlović je podsetila da je nedavno usvojen novi Zakon o racionalnoj upotrebi energije i energetskoj efikasnosti, što je prvi korak ka ostvarenju cilja da Srbija smanji potrošnju energije za bar 20-30 % u narednih nekoliko godina.

Projekat se finansira iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope

Sredstva za sprovođenje projekta obezbeđena su iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) koji je odobren 2019. godine. Radovi bi trebalo da počnu 2022. godine i da budu završeni do 2025. godine.

Stalna predstavnica UNDP u Srbiji Francine Pickup rekla je da bi, prema Studiji o uštedi energije u javnim zgradama centralne Vlade, smanjenje potrošnje primarne energije moglo bi da iznosi 260 miliona kWh, što je jednako količini električne energije koju Novi Sad potroši za javno osvetljenje za 10 godina, dok bi smanjenje emisija CO2 u desetogodišnjem periodu iznosilo 58.000 tona.

Vlada, Narodna skupština i Palata Srbije imaju energetske pasoše od 2015. godine

Među 28 objekata koje su planirane za energetsku obnovu spadaju i zgrade Vlade Srbije, zgrada Narodne skupštine Srbije i Palata Srbija. Ove tri zgrade su prvi javni objekti u Srbiji koji su dobili energetske pasoše, nakon izrade elaborata o energetskoj efikasnosti u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Energetski pasoši su dodeljeni 2015. godine, a zgrada Vlade Srbije i Palata Srbija svrstane su energetski razred F, dok je zgrada Narodne skupštine svrstana u energetski razred G.