Uklanjanje barijera željezničkom saobraćaju na Zapadnom Balkanu

Oko 110 učesnika iz šest partnera sa Zapadnog Balkana učestvovalo je na hibridnoj TAIEX regionalnoj radionici u Crnoj Gori od 7. do 8. marta, fokusiranoj na unapređenje transportnih tokova na željezničkim graničnim prelazima.

Šema tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX) nudi ravnopravnu tehničku pomoć i podršku politikama od strane javnih stručnjaka sa sjedištem u državama članicama EU regionalnim partnerima na Zapadnom Balkanu. Kroz TAIEX, EU i javne uprave u regionu rade zajedno na stvaranju boljeg poslovnog okruženja.

Tokom dva dana, stručnjaci iz tri države članice EU – Estonije, Poljske i Rumunije – podijelili su svoja iskustva i znanja o relevantnom zakonodavstvu EU i procedurama carinske kontrole sa predstavnicima ministarstava saobraćaja i unutrašnjih poslova, kao i carinskih i željezničkih organa.

Samo pet posto trgovine između Zapadnog Balkana i EU se prevozi željeznicom, dok se ogromnih 95 posto prevozi cestom. Željeznički teretni transport emitira daleko manje CO2 od ekvivalentnog drumskog transporta. Da bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. godine, bit će neophodno smanjenje od 90 posto emisija gasova staklene bašte iz transporta.

Zapadni Balkan ima važnu ulogu u globalnim lancima snabdijevanja EU i obrnuto. Poboljšanje efikasnosti željezničkog transporta stoga nije važno samo za okolišne i klimatske ciljeve, već i za integraciju zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana u jedinstveno evropsko tržište.

Organizovana u saradnji sa Ministarstvom za kapitalne investicije Crne Gore, Transportnom zajednicom i Sekretarijatom Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, radionica je obuhvatila pravni okvir EU, neophodne nadogradnje infrastrukture i praktičnu primjenu principa upravljanja, uključujući uvođenje alata za procjenu efikasnosti. Projekat je uključivao posjetu zajedničkom željezničkom teretnom graničnom prelazu u Tuzima, Crna Gora – na granici sa Albanijom.

Nakon pozitivnih povratnih informacija od učesnika, TAIEX će organizovati dodatnu pomoć usmerenu na pojedinačne partnere u regionu – kako bi dodatno podržao napredak u regulatornoj reformi i implementaciji na terenu