20.07.2022.

U okviru projekta SAIGE obezbeđeno 16 mil EUR namenjenih za reformu naučno-istraživačkog sektora

Institut za međunarodnu politiku dobio je hardversku i softversku opremu kao vid podrške u procesu transformacije koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku Svetske banke i Evropske unije.
 
 
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić tom prilikom je rekao da je u "okviru Projekta SAIGE obezbeđeno 16 mil EUR za transformaciju, stručnu podršku i nabavku opreme za ukupno 20 instituta, pri čemu će u prvom krugu biti podržano šest instituta, a do kraja godine još 14", navedeno je na sajtu Vlade.
 
- Institut će, u saradnji sa međunarodnim i domaćim timom eksperata, kao i učešćem u programima usavršavanja, unaprediti svoj strateški, pravni i organizacioni okvir, dodatno razviti veštine za transfer znanja i upravljanje projektima i integrisati se u međunarodne naučnoistraživačke mreže - rekao je Ružić.
 
SAIGE podržava dalju reformu naučno-istraživačkog sektora i programe Fonda za nauku i Fonda za inovacionu delatnost, a pored toga što finansira naučna istraživanja preko fondova, taj projekat podržava i institucionalnu transformaciju instituta.
 
Ukupna vrednost projekta je 84,5 mili EUR, a finansira se iz kredita Svetske banke i IPA 2019 fondova, navodi se na sajtu Vlade.