Sve je spremno da zemlje Energetske zajednice izdaju garancije porekla

Garancije porekla su dokaz da je energija proizvedena iz obnovljivih izvora i tako potrošačima omogućavaju da izaberu zelenu energiju, a proizvođačima da odgovore na zahteve kupaca i bolje prodaju svoju robu. Na taj način su jedan od alata da se ubrza korištenje obnovljivih izvora energije i energetska tranzicija, a u regionu Zapadnog Balkana ih je u skladu sa EU propisima izdavala samo Srbija.

„Sekretarijatu su se obratili proizvođači zelene energije iz regiona koji su rekli da su im važne garancije porekla, jer bi tako mogli da izvezu svoju energiju u zemlje koje su zainteresovane za uvoz samo zelene energije“, kaže Taso.

Proizvođači zelene energije lakše mogu da izvoze energiju sa garancijama porekla

To je bio povod, ali naravno tu je i obaveza koju članice Energetske zajednice imaju u okviru Direktive o obnovljivim izvorima energije (eng. Renewable Energy Directive – RED II), a to je uspostavljanje nacionalnih elektronskih registara i izdavanja garancija porekla.

Sekretarijat je tako početkom godine pokrenuo projekat za uvođenje nacionalnih registara i regionalnog sistema za trgovinu garancijama u skladu sa pravilima EU. Posle javnog tendera angažovana je specijalizovana firma Grexel koja je nedavno završila posao: registre za pomenute zemlje Zapadnog Balkana, ali i Gruziju, Moldaviju i Ukrajinu, takođe ugovorne strane Energetske zajednice.

Pojedine zemlje su već odvojile novac za potpisivanje ugovora

Tokom projekta održano je nekoliko treninga za izdavačka tela kako bi naučili da koriste i svojim potrebama prilagode nacionalne registre.

„Zemlje sada imaju rok od godinu dana, do kraja juna 2023. da potpišu ugovor za korištenje i održavanje sa firmom Grexel i njihov nacionalni registar počinje da radi. U trenutku kada dve zemlje to urade već je moguća i trgovina između njih. Svi su jako zainteresovani, i u nekim zemljama je već izdvojen novac za potpisivanje ugovora. Uvereni smo da će uskoro uslediti i prvi potpisi, ali ima dovoljno vremena da se svi uključe jer je rok da to urade godinu dana“, ističe Taso, i dodaje da je i Srbija dobrodošla da se priključi ovom regionalnom sistemu.

Taso: garancije porekla su preduslov da neke kompanije dođu u vašu zemlju

Ona smatra da je sada pravi trenutak s obzirom na energetsku krizu jer obnovljivi izvori energije znače domaću proizvodnju i energetsku sigurnost. Osim što, kako objašnjava, garancije porekla omogućavaju potrošačima da učestvuju u energetskoj tranziciji, a proizvođačima da dokažu poreklo svoje robe, one poboljšavaju i uslove za ekonomski razvoj.

Taso navodi kao primer globalnu inicijativu Renewable 100 (RE100), gde se 371 kompanija obavezalo da će najkasnije do 2050. koristiti samo obnovljivu energiju.

Te kompanije neće poslovati u zemljama gde ne može da im se granatuje da će koristiti zelenu eneigiju, a reč je o vodećim globalnim kompanijama kao što su Microsoft, Google, H&M, PepsiCo, Continental…, navodi ona.

Inače, Sekretarijat Energetske Zajednice je juče organizovao radionicu na kojoj je predstavnicima nacionalnih tela zaduženim za izdavanje garancija i drugim učesnicima na tržištu predstavio nacionalne registre i regionalni sistem.