Superškole za regionalnu saradnju

“EU u potpunosti podržava inicijative koje podstiču duh pomirenja i saradnje među mladima u regionu. On je naglasio da  je 2022. godina Evropska godina za mlade i naveo brojne programe kojima se mladi osnažuju i podržavaju. Region Zapadnog Balkana će napredovati kroz zajedničko delovanje u promovisanju tolerancije, solidarnosti, mobilnosti i saradnje. Dijalog i saradnja među školama će stvoriti inspirativno okruženje i platformu za davanje glasa mladima da neguju demokratske prakse i doprineće izgradnji održivog i inkluzivnog razvoja”, istakao je ambasador EU u Srbiji Emanule Žiofre, prilikom predstavljanja 18 škola iz Srbije koje će učestvovati u projektu “Superškole”, u organizaciji Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Naglašavajući da je ponosan zato što je Evropska unija što podržava ovaj regionalni program, ambasador Žiofre je izrazio ubeđenje da “Superškole” promovisati duh pomirenja i proces u kojem će učestvovati mladi koji su naša sadašnjost i budućnost i koji su takođe u fokusu politika EU.

Otvarajuči događaj čestitkama odabranim srednjim školama za program “Superškole”, minister Branko Ružić je istakao da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od početka podržava ovaj program, te je i suštinski važno koliko Vlada Srbije daje značaja i podržava regionalnu saradnju. Ovom prilikom se zahvalio i ambasadi Savezne Republike Nemačke i Delegaciji EU bez kojih realizacija ovog projekta ne bi bila moguća. “Neposredna komunikacija će dovesti do pomirenja i razvoja regiona. Na mladima je budućnost i oni ne trebaju da se ograničavaju onim što se desilo u prošlosti, već da nađu zajednički imenitelj budućnosti. Potrebno je da se fokusiramo na ono što nas spaja”, dodao je Ružić.

“Očekujemo mnogo od RYCO kao organizacije da motiviše mlade na međusektorsku saradnju i generacijsku saradnju kojom će nametnuti drugačiju poruku u regionu. Očekujemo da sticanjem znanja i veština mladi ponesu lidersku ulogu”, rekao je Vanja Udovičić, minister omladine i sporta, te se zahvalio Evropskoj uniji i ambasadi Savezne Republike Nemačke na podršci, kao i školama na učešću na ovom programu koji će biti baza za bolju budućnost i regionalnu saradnju.

Čestitajući svim školama čije su projektne ideje podržane, ambassador DR Nemačke Tomas Šib je rekao da je “RYCO tu kako bi se bavio procesom pomirenja i njegovom promocijom te i da je program “Superškole” refleksija tih težnji, kao i da saradnja mladih i podsticanje dijaloga mora da bude na dugoročnom nivou, te i podrška ovim procesima”.

Ivana Antonijević, direktorka lokalne kancelarije RYCO u Srbiji, iskazala je zahvalnost ministarstvima na kontinuiranoj podršci, kao i EU Delegaciji i ambasadi Savezne Republike Nemačke u Srbiji. “RYCO je do sada podržao 110 projekata i 25 000 mladih koji su učestovali na našim programima. Ipak, ono što nije vidljivo, a na šta smo ponosni, su promene koje se dešavaju kod mladih kada učestvuju na programima razmena, na kojima imaju prilike da menjaju svoje mišljenje. i naglasila da su ove razmene prilike za razvoj mladih iz škola koje su odabrane da učestvuju u programu”, zaključila je Antonijević.

Superškole je program školske razmene na Zapadnom Balkanu koji ima za cilj da podrži procese izgradnje mira i pomirenja i interkulturalnog učenja i dijaloga između škola, učenika i njihovih zajednica. Program traje 3 godine i deo je multidonorskog projekta „Program školske razmene na Zapadnom Balkanu“ koji zajednički finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i RKSM. Ukupan budžet projekta iznosi 5,5 miliona evra a, uspostavljanjem regionalnog programa školskih razmena, projekat doprinosi opštem cilju unapređenju veština i znanja mladih ljudi na Zapadnom Balkanu kroz poboljšanje obrazovnih sistema i unapređenje saradnje u regionu.

Za vreme prvog otvorenog poziva programa “Superškole” pristiglo je 127 predloga razmena, dok je više od 412 škola sa Zapadnog Balkana koristilo onlajn platformu za povezivanje sa drugim školama. 30 najboljih projekata ima za cilj podršku procesima izgradnje mira i pomirenja, kao i interkulturalno učenje i dijalog između škola, učenika i njihovih zajednica.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju itd. Podrška Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije.