Sto dana rata u Ukrajini: 5,2 miliona djece treba humanitarna pomoć

Najmanje 262 djece je ubijeno, a 415 povrijeđeno u napadima od 24. februara.

Gotovo 100 dana rata u Ukrajini izazvalo je razorne posljedice po djecu u obimu i brzini kakve nisu viđene od Drugog svjetskog rata, saopštio je  UNICEF. Tri miliona djece u Ukrajini i više od  2,2 miliona djece u zemljama u kojima su izbjeglice sada trebaju humanitarnu pomoć. Skoro dvoje od svako troje djece raseljeno je zbog borbi.
Na osnovu izvještaja koje je potvrdio OHCHR, u prosjeku više od dvoje djece gine, a više od četvero je ranjeno svakog dana u Ukrajini - uglavnom u napadima, upotrebom eksplozivnog oružja u naseljenim područjima. Civilna infrastruktura od koje djeca ovise i dalje biva oštećena ili uništena; ovo do sada uključuje najmanje 256 zdravstvenih ustanova i jednu od šest „Sigurnih škola“ koje podržava UNICEF na istoku zemlje. Oštećene su i stotine drugih škola širom zemlje. Uslovi za djecu u istočnoj i južnoj Ukrajini gdje su se borbe intenzivirale sve su teži.
"1. jun je Međunarodni dan zaštite djece u Ukrajini i cijelom regionu", rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. “Umjesto da slavimo tu priliku, mi se približavamo 3. junu - 100. danu rata koji je uništio živote miliona djece. Bez hitnog prekida vatre i dogovorenog mira, djeca će i dalje patiti - a posljedice rata će uticati na ranjivu djecu širom svijeta.”
UNICEFupozorava da je rat izazvao krizu zaštite djece. Djeca koja bježe od nasilja izložena su značajnom riziku od razdvajanja porodice, nasilja, zlostavljanja, seksualne eksploatacije i trgovine ljudima. Većina je bila izložena duboko traumatskim događajima. Ovoj djeci su hitno potrebna sigurnost, stabilnost, usluge zaštite djece i psihosocijalna podrška - posebno onoj koja su bez pratnje ili su odvojena od porodice. Više od svega, potreban im je mir.
U isto vrijeme, rat i masovno raseljavanje razaraju i uništvavaju sredstva za život i ekonomske prilike, ostavljajući mnoge porodice bez dovoljno prihoda za zadovoljavanje osnovnih potreba i nesposobne da pruže adekvatnu podršku svojoj djeci.
UNICEF poziva na hitan prekid vatre u Ukrajini i zaštitu sve djece od povreda. To uključuje prestanak upotrebe eksplozivnog oružja u naseljenim područjima i napade na civilnu infrastrukturu. UNICEF apeluje na pun humanitarni pristup kako bi sigurno i brzo došao do djece kojoj je to potrebno gdje god da se nalaze.
UNICEF i njegovi partneri su na terenu u Ukrajini i susjednim zemljama, radeći na pružanju humanitarne pomoći djeci i njihovim porodicama, uključujući zaštitu djece, vodu i kanalizaciju, zdravstvo, ishranu i usluge obrazovanja.

U Ukrajini, UNICEF i partneri su podijelili zdravstvenu i medicinsku opremu koja spašava živote za skoro 2,1 milion ljudi u ratom pogođenim područjima; omogućio pristup sigurnoj vodi za više od 2,1 milion ljudi koji žive u područjima gdje je vodovodna infrastruktura oštećena ili uništena; pružio usluge za više od 610.000 djece i staratelja sa mentalnom i psihosocijalnom podrškom; i osigurao pribor za učenje za skoro 290.000 djece. Gotovo 300.000 ugroženih porodica se registrovalo za program humanitarne novčane pomoći UNICEF-a i Ministarstva socijalne politike.
U zemljama u kojima se nalaze izbjeglice, UNICEF podržava nacionalne, općinske i lokalne sisteme koji pružaju osnovne usluge i zaštitu, posebno za najugroženiju djecu. Ovo uključuje obuku za borbu protiv trgovine ljudima za graničare, proširenje mogućnosti učenja i integracija djece izbjeglica u škole,  nabavka vakcina i medicinskog materijala i uspostavljanje centara za igru i učenje koji maloj djeci pružaju prijeko potreban osjećaj normalnosti i predaha. Dvadeset pet UNICEF-UNHCR Plavih tačaka - sigurnih utočišta na jednom mjestu koje pružaju podršku i usluge porodicama u pokretu, uspostavljeno je duž glavnih tranzitnih ruta u Moldaviji, Rumuniji, Poljskoj, Italiji, Bugarskoj i Slovačkoj. U Moldaviji je više od 52.000 izbjeglica, uglavnom u domaćinstvima koje vode žene, koja su obuhvaćena UNICEF-UNHCR višenamjenskim programom novčane pomoći.

UNICEF je uputio apel od 624,2 miliona dolara za sredstva za podršku njegovom humanitarnom odgovoru u Ukrajini i apel od 324,7 miliona dolara za njegov odgovor u zemljama u kojima se nalaze izbjeglice.