Srbija postaje centar za biotehnologiju i veštačku inteligenciju u zdravstvu

Direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović potpisali su juče Sporazum o korišćenju Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju, kojim se ovom institutu obezbeđuje prostor za skladištenje podataka od značaja za dalja istraživanja u okviru Centra za četvrtu industrijsku revoluciju, navedeno je na portalu Vlade Srbije.
 
 
Kako je navedeno, data im je dodatna IT infrastruktura i podrška u korišćenju superkompjutera, odnosno Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju, čime će se obezbediti da se podaci, koji su ključni za donošenje zaključaka, neuporedivo brže obrađuju i time uštede meseci naučnoistraživačkog rada.
 
Vlada Republike Srbije i Svetski ekonomski forum zajednički su osnovali Centar za četvrtu industrijsku revoluciju, u čijem fokusu će biti dve prioritetne oblasti – biotehnologija i veštačka inteligencija u zdravstvu, oblasti koje su već prepoznate kao ključne za budući ekonomski razvoj Srbije.
 
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je saopštila da je ovo prvi takav centar u regionu, tek treći u Evropi, posle Osla i Moskve, i 16. u svetu koji je osnovao Svetski ekonomski forum, navodi se na sajtu Vlade.
 
Centar je počeo sa radom u martu, pod okriljem Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
 
Ova institucija osnovana je sa idejom da pomogne da se znanja u nauci brzo iskoriste u privredi, a da se Srbija pozicionira u svetu kao izvoznik pameti i inovacija. Spajaće nauku i privredu i omogućiće da se fundamentalna istraživanja u oblasti biotehnologije, molekularne biologije i medicine koriste za razvoj privrede.
 
Direktorka Centra Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji Jelena Bojović istakla je da nauka i tehnologija jako brzo napreduju, a mi možemo da ih iskoristimo u svakodnevnom životu tako da nam bude jednostavnji i lakši.
 
Upravo to je uloga Centra – da povezivanjem nauke, novih tehnologija, znanja i privrede pomogne da se bolje i efikasnije lečimo, da nam budu dostupni novi inovativni lekovi i aparati, da živimo u zdravijem društvu zahvaljujući tehnološkim rešenjima za odlaganje otpada ili automatskim meračima zagađenosti vazduha, objasnila je ona.
 
Bojović je dodala da je uloga Centra i da predlaže inovativne propise koji će olakšati primenu tehnologije uz zaštitu prava, kao i da napravi ekosistem za razvoj i primenu biotehnologije i bioinformatike.
 
Kroz saradnju sa svim centrima u svetu i liderima Svetskog ekonomskog foruma, Srbiji se pruža prilika da koristi najnovija naučna dostignuća, i da ujedno omogući promociju naše nauke, privrede i znanja.
 
Projekti kojima će se Centar baviti obuhvataju i razvoj jedinstvenog elektronskog dosijea o pacijentima i brzu dijagnostiku bolesti, pametniji izbor lekova kroz personalizovanu medicinu (poznato je koji lekovi imaju bolje dejstvo na pacijente sa kojim genskim markerima) i upotrebu veštačke inteligencije u brzoj i pametnoj dijagnostici retkih bolesti.
 
Takođe, Centar obuhvata i upotrebu novih tehnologija u farmaceutskoj industriji, primenu ćelijske i genske terapije, kao i razvoj brzorastućih visokotehnoloških kompanija u sektoru zdravstva.
 
Centar će okupljati naučnike i istraživače, predstavnike države, industrije i civilnog društva radi stvaranja uslova za razvoj, testiranje i usavršavanje novih tehnologija, a nastojaće da razvije i međusektorska partnerstva kako bi se podstakle inovacije za dobrobit društva, dodaje se u saopštenju.