Србија гради безбедан, ефикасан и еколошки одржив железнички систем уз подршку Светске банке

Србија интензивира напоре на развоју инфраструктуре кроз повећање безбедности, ефикасности, еколошке одрживости и регионалне повезаности својих железница путем унапређења мреже пруга у дужини од 3.735 километара. Одбор директора Светске банке јуче је одобрио Фазу 1 Вишефазног програмског приступа за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији, чиме је обезбеђено 62,5 милиона долара у оквиру овог програма укупне вредности од 400 милиона долара. Будући да деле исте приоритете, попут зеленог саобраћаја и регионалних интеграција, Светска банка и Француска агенција за развој заједнички суфинансирају по 50 одсто Фазе 1, те тако укупна улагања за ову фазу износе 125 милиона долара.

 

„Железничка мрежа Србије је значајан ресурс ове државе и има потенцијал да одигра стратешку улогу у развоју целе земље и креирању нових радних места“, изјавио је Стивен Ндегва, шеф Канцеларије Светске банке у Србији. „Овим програмом ће се унапредити квалитет инфраструктуре, повећати безбедност, поспешити домаће и регионалне интеграције, убрзати привредни развој и побољшати пословно окружење у региону“.

 

„Обновљена и модернизована железничка мрежа постаће кључни део трансформације мултимодалног саобраћаја у овој земљи, а читав програм је у потпуности усклађен са планом за приступање Србије Европској унији, укључујући и опредељеност државе за поштовање стандарда Европског зеленог договора и климатске неутралности, којима се предвиђа смањење емисија из сектора саобраћаја за 90 одсто.“

 

Овом активношћу Светска банка пружа подршку Републици Србији у њеним настојањима да свој железнички сектор трансформише у безбедан, одржив и делотворан железнички систем, који ће омогућити земљи да се повеже са својим главним извозним тржиштима али истовремено и да смањи карбонски отисак овог сектора. Према првим проценама, очекује се да ће проценат пројекта који ће донети корист и кроз ублажавање утицаја на животну средину или прилагођавање климатским променама – што се назива и „додатна еколошка корист“ – премашити 89 одсто, што износи 111,28 милиона долара.

 

Читав пројекат је усмерен на остварење три исхода: повећање степена искоришћености мреже за 5 одсто; смањење броја смртних случајева на железничкој мрежи за 23 одсто; и повећање учешћа железнице на домаћем тржишту превоза робе за 10 одсто у наредних десет година.

 

Србија планира да уложи 3,3 милијарде евра у своју железничку мрежу током предстојеће деценије, у склопу чега намерава да у потпуности електрифицира своје пруге, постигне пуну примену Европског система за управљање железничким саобраћајем, укине ограничења брзине, повећа капацитет траса за превоз робе у оквиру своје стратешке пружне мреже и унапреди управљање имовином железнице. Ова очекивана трансформација од пресудног је значаја за подстицање улагања и привредног раста у Србији, смањење климатског отиска везаног за делатности трговине и саобраћаја и бољу повезаност у превозу путника и робе. Сви ти циљеви блиско су усклађени са саобраћајном политиком ЕУ и захтевима трансевропских мрежа. Три фазе овог пројекта Светске банке подразумеваће инвестиције у инфраструктуру и управљање имовином, иницијативе за јачање институција у овом сектору и напоре усмерене на модернизацију.