Snažnija podrška inovacijama u Crnoj Gori

Predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) potpisali su danas Memorandum o razumijevanju i daljoj saradnji, u cilju još snažnije podrške inovacijama u Crnoj Gori.

Memorandum su potpisali resorni ministar Jakov Milatović i stalna predstavnica UNDP-a Daniela Gašparikova.

"Potpisivanjem memoranduma za naredne tri godine naše saradnje, jasno smo se opredijelili da nastavimo zajednički da djelujemo u cilju dalje i još snažnije podrške inovacijama u Crnoj Gori. U narednom periodu radićemo zajedno na jačanju kapaciteta Fonda za inovacije, Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i Naučno-tehnološkog parka Crne Gore“, kazao je Milatović na potpisivanju Memoranduma.

On je rekao da će dvije strane nastaviti da zajedno osluškuju potrebe inovacione zajednice i doprinijeti njenom boljitku i stvaranju novih okvira podrške, koji će podstaći i privredu na veća ulaganja u razvoj te oblasti.

Milatović je podsjetio da su Vlada i Ministarstvo pozicionirali inovacije visoko na agendi, prepoznajući njihov značaj u ekonomskom razvoju zemlje i jačanju konkurentnosti.

"U tom smislu smo u prethodnom periodu radili predano na unapređenju i stimulisanju inovacija kroz zakonski, strateški i institucionalni okvir. Opredijelili smo i značajna budžetska sredstva za razvoj inovacija u ovoj godini, od gotovo 1,5 miliona eura", precizirao je Milatović.

On je podsjetio na važnu ulogu koju je na tom putu imao UNDP, pružajući od samog početka značajnu podršku.

"Uz podršku UNDP-a smo za kratko vrijeme uspjeli da zaokružimo pravni okvir i dođemo do podzakonskih akata koji će nam sada omogućiti punu primjenu zakona. Donošenje podzakonskih akata će omogućiti inovacionoj zajednici da iskoristi prednosti koje nova zakonska rješenja donose“, poručio je Milatović.

Jakov Milatović, Daniela Gašparikova
foto: Mek.gov.me

On je posebno istakao podsticajne mjere čiji je cilj stimulisanje privrede na razvoj zasnovan na inovacijama, povećana ulaganja u tom sektoru i stvaranje novih privrednih inovativnih društava.

"Širok spektar subjekata inovacione djelatnosti ima mogućnost da stekne status korisnika podsticajnih mjera, a mi smo se potrudili da maksimlano pojednostavimo procedure i olakšamo pristup ovoj vrsti podrške“, rekao je Milatović.

On je naveo da su uz podršku UNDP-a uspjeli da realizuju i veoma važan segment u uspostavljanju nacionalnog okvira za implementaciju Strategije pametne specijalizacije za period od 2019. do 2024. godine, a to je osnivanje Fonda za inovacije Crne Gore.

"Uspostavljanjem ove nove institucije, usmjerene ka inovativnom preduzetništvu, odgovara se i postojećim potrebama tržišta za stimulisanje inovativnosti. Kroz razvoj novih instrumenata finansiranja podstaći će se biznis sektor da značajno poboljša svoju konkurentnost“, rekao je Milatović.

Fond za inovacije, kako je dodao, ima za cilj da značajno ojača inovativno preduzetništvo i doprinese efikasnoj implementaciji Strategije pametne specijalizacije.

Gašparikova je kazala da će se potpisivanjem Memoranduma proširiti saradnja između dvije institucije.

"Zajednički napori koje smo do sada ulagali teže ka ostvarenju zajedničkog cilja i vizije, a to je da se osigura da inovacije, kao i naučno-istraživačka zajednica u Crnoj Gori, nađu svoju, s punim pravom, zasluženu nišu na mapi inovacija Balkana i Evrope“, saopštila je Gašparkiova.

Prema njenim riječima, dalji razvoj crnogorske ekonomije zavisi od temeljnog razumijevanja da su inovacije zaista važne.

"Kreativni i inovativni pojedinci i zajednice nose potencijal koji se postpeno valorizuje u crnogorskom kontekstu, a to se potvrđuje i stalnim rastom inovativnih preduzeća i inovatora“, kazala je Gašparikova.

Stvaranjem odgovarajućih uslova i okruženja za inovacije Crna Gora je, kako je poručila, postavila jasan put kojim želi da ide, kako bi bila prepoznata kao destinacija sa istaknutim inovativnim potencijalom.

"Nadamo se da će svi ti napori doprinijeti pozicioniranju Crne Gore u okviru globalnog indeksa za inovacije. Crna Gora se ove godine nalazi u kategoriji skromnih inovatora, a to znači da drži korak sa najnovijim razvojem događaja u svijetu“, objasnila je Gašparkiova.

Državna sekretarka u Ministarstvu, Milena Lipovina-Božović, kazala je da u narednom periodu slijedi veliki posao u dijelu implementacije zakonskih rješenja.

"U narednom periodu ćemo raditi i na podizanju svijesti, ne samo inovativne zajednice, već i građana i društva, kako bi im približili koliko su inovacije važne za ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti ekonomije“, zaključila je Lipovina-Božović.