SMATSA dobija još 10,3 miliona evra kredita od EIB-a

Luksemburg, Beograd -- Evropska investiciona banka (EIB) odobriće Kontroli letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) zajam u iznosu od 10,3 miliona evra.

Dodatna sredstva o kojima je danas postignut sporazum sa agencijom SMATSA ubrzaće razvoj usluga u vazdušnom saobraćaju koje SMATSA pruža u novim okolnostima koje je nametnula pandemija kovida-19 i obezbediti delotvornost sprovođenja projekta ugovorenog 2018. godine i upravljanja njime, saopštila je EIB.

EIB navodi da ta aktivnost predstavlja dopunu ranije odobrenog zajma u iznosu od 45 miliona evra za modernizaciju sistema vazdušne navigacije kojima upravlja SMATSA, zaključenog 2018. da bi se povećala efikasnost i bezbednost avio-putovanja na regionalnom i evropskom nivou.

Dodatna finansijska sredstva spadaju pod hitan odgovor EIB na kovid 19 koji je Tim Evropa usvojio u maju 2020. godine za društveno-ekonomski oporavak Zapadnog Balkana.

Koridori koje kontroliše SMATSA istovremeno su ključne regionalne, evropske i globalne vazdušne rute koje koriste desetine miliona putnika i prevoznika tereta iz celog sveta.

Kako je navedeno, finansijska sredstva EIB omogućavaju agenciji SMATSA da podigne pouzdanost i interoperabilnost svojih usluga kontrole letenja na viši nivo i da ih uskladi sa propisima Jedinstvenog evropskog neba (SES), politikom uvedenom na nivou EU da bi se Evropa bolje povezala obezbeđivanjem jedinstvenog regulatornog okvira za vazdušni saobraćaj.

Ova investicija poboljšava povezanost cele Evrope i povećava kvalitet ključne infrastrukture i usluga vazdušnog saobraćaja, doprinoseći efikasnijem regionalnom putovanju i podršci koju EU pruža daljoj integraciji Zapadnog Balkana u EU.

"Drago nam je što možemo da podržimo sektor vazdušnog saobraćaja na ZB, jedan od onih koje je pandemija kovida-19 najjače pogodila. Ova dodatna finansijska sredstva olakšaće agenciji SMATSA da uspešno privede kraju planirane investicije koje će povećati bezbednost na evropskom i regionalnom nivou, efikasnost i konvergenciju ka standardima EU. Kao projekat koji je prioritetan za region uključen u transevropsku transportnu mrežu, unaprediće povezanost, regionalnu integraciju i olakšati privredni oporavak, naročito u sektoru turizma, koji je teško pogođen kovidom-19", rekla je potpredsednica EIB odgovorna za kreditne poslove u Srbiji Liljana Pavlova.

Direktor SMATSA Predrag Jovanović rekao je da će finansijska sredstva EIB pomoći SMATSA da preživi oluju izazvanu izbijanjem krize usled kovida-19.

"Sredstva EIB će obezbediti nastavak investicionog programa čiji je cilj da se osigura bezbednost operacija, efikasnost vazdušnog saobraćaja, kapaciteti i smanjenje uticaja na životnu sredinu", rekao je on.

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kaže da povećana bezbednost vazdušnog saobraćaja spada u glavne evropske ciljeve, pogotovo u transportom sektoru koga je pandemija kovid-19 teško pogodila.

"Drago mi je da Srbija može da iskoristi finansijska sredstva Evropske unije za ovaj projekat koji doprinosi integraciji Zapadnog Balkana", rekao je Fabrici.

EIB je do sada u sektor saobraćaja u Srbiji investirala više od 2,3 milijarde evra, doprinoseći većoj bezbednosti saobraćaja i održavajući privredni rast zemlje.