17.11.2021.

Shoqëria Civile Shqiptare nis projektin për të lehtësuar bisedimet e anëtarësimit në BE

Shoqëria civile shqiptare do të mbështesë bisedimet e anëtarësimit ndërmjet Shqipërisë dhe BE-së nëpërmjet një projekti të financuar nga Ambasada e Holandës në Shqipëri dhe me mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë.

Të hënën, përfaqësues nga katër OJQ (Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Instituti Shqiptar për Studime Politike dhe Instituti Shqiptar i Shkencave), ambasadori holandez Reinout Vos dhe anëtarë të komisionit parlamentar për integrimin në BE u takuan të hënën. në një tryezë të rrumbullakët për të diskutuar projektin dhe zbatimin e tij.

Projekti do të fokusohet në kapitujt e Cluster One, i njohur ndryshe si Grupi i Fundamentaleve. Ai përfshin kapituj mbi gjyqësorin, lirinë dhe sigurinë, si dhe prokurimin publik, kontrollin financiar dhe kritere më të gjera ekonomike.

Qëllimi është që organizatat e shoqërisë civile të mbështesin institucionet publike që janë të angazhuara në negociatat e Cluster One me BE-në përmes ekspertizës së tyre, të forcojnë përgjegjshmërinë dhe angazhimin nga palët e interesuara dhe profesionistët përkatës dhe të përforcojnë rolin e OShC-ve në procesin e përgjithshëm të negociatave.

 

Gjatë tryezës, Vos konfirmoi se Holanda dëshiron që Shqipëria të nisë sa më shpejt konferencën e saj të parë ndërqeveritare.

Ai tha gjithashtu se projekti do të ndihmojë në përshpejtimin e integrimit të Shqipërisë në BE, do të përfshijë shoqërinë civile në proces dhe do të ndihmojë në kthimin e informacionit teknik të prodhuar nga burokracitë në mesazhe lehtësisht të kuptueshme për publikun.

Projekti pritet të zgjasë 30 muaj dhe OJQ-të e përfshira do të raportojnë për progresin e tyre çdo tre muaj.

 

Ndërsa aktualisht katër OJQ kanë partneritet në zbatimin e projektit, të tjerat janë të mirëpritura të kontribuojnë.