Prostorije za djecu u pravosuđu

Uz podršku Norveške ambasade i UNICEF -a u Crnoj Gori, prve prostorije prilagođene djeci uspostavljene su u tri suda i tri državna tužilaštva u Crnoj Gori kako bi se osiguralo odgovarajuće učešće i briga o djeci tokom sudskih postupaka

PODGORICA, 22. SEPTEMBAR 2021. – Odlazak u sud, tužilaštvo ili policiju može biti jedan od najstresnijih događaja u životu djeteta. Da bi se to spriječilo, potrebni su ne samo posebno obučeni stručnjaci za rad s djecom u sudovima, tužilaštvima, centrima za socijalni rad i policiji, već i prostorije koje pružaju toplu i sigurnu atmosferu koja uliva povjerenje djeci koja žele da svjedoče o traumatičnim iskustvima i da izraze svoje mišljenje o svim pitanjima koja se tiču njihovog života.

Zahvaljujući podršci Norveške ambasade u Beogradu i UNICEF-a u Crnoj Gori, Vrhovni sud i Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore obezbijedili su takve prostore prilagođene djeci u tri osnovna suda (Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje) i tri državna tužilaštva (Osnovno državno tužilaštvo u Beranama i Podgorici i Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju).

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021Norveški ambasador Jørn Eugene Gjelstad objašnjava koliko je bitno da se prostori prilagođeni djeci u sudovima i tužilaštvima prošire u sve gradove Crne Gore, u Podgorici, u septembu 2021.

Raduje me što se ovaj projekat proširio i na druge gradove u Crnoj Gori, poput Nikšića, Bijelog Polja i Berana, i nadam se da će naša postignuća inspirisati Vladu Crne Gore da ih dodatno proširi na još više gradova.

Svake godine nekoliko stotina djece u Crnoj Gori dolazi u kontakt sa zakonom, kao žrtve ili svjedoci zločina, dok se najmanje hiljadu sudskih predmeta tiče djece i njihovih prava. Ove prostorije prilagođene djeci dizajnirane su i opremljene tako da smanje stres i podstaknu djecu da ispričaju svoje priče. Aktivno učešće djece u postupcima koji se tiču njihovih pravakorisno je i za njih i za sudski postupak. Može im pomoći da se oporave, izgrade samopouzdanje, razviju osjećaj odgovornosti, poboljšaju razumijevanje svoje situacije i olakšaju pronalaženje inovativnih rješenja koja su u njihovom najboljem interesu.

Član 12 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta jasno kaže da djeca koja su u stanju da formiraju svoje stavove imaju pravo da učestvuju i slobodno izražavaju  stavove u svim sudskim i upravnim postupcima koji utiču na njih. Moramo stvoriti uslove da podržimo svu djecu u Crnoj Gori da ostvare ovo pravo a da pri tome ne dožive nove traume.

Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj GoriUNICEF Crna GoraHuan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, govori da djeca imaju pravo da učestvuju i slobodno izražavaju stavove u svim sudskim i upravnim postupcima koji utiču na njih i da će UNICEF podržati da to pravo i ostvare, u Podgorici u septembru, 2021

Stvaranje neophodnih preduslova za pravosuđe po mjeri djeteta u Crnoj Gori dio je tekućih reformi koje imaju za cilj jačanje vladavine prava u skladu s Poglavljem 23, jednim od najvažnijih uslova za pristupanje EU.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021Momir Jauković, v.d. generalnog direktora Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, kaže da su se opremanjem prostorija pravosudnih organa po mjeri djeteta preduzeli veoma značajni koraci na obezbjeđenju uslova za jednak pristup pravdi za svu djecu, u Podgorici, u septembru 2021.

Opremanjem prostorija pravosudnih organa po mjeri djeteta preduzeli su se veoma značajni koraci na obezbjeđenju uslova za jednak pristup pravdi za svu djecu. Koristim ovu priliku da posebnu zahvalnost izrazim UNICEF-u i Vladi Kraljevine Norveške na bezrezervnoj podršci u implementaciji projektnih aktivnosti, uz uvjerenje da će podrška međunarodnih partnera biti nastavljena i u budućem periodu, što je od izuzetnog značaja za ostvarivanje prioriteta iz pregovaračkog poglavlja 23.

Obezbjeđivanje prostorija prilagođenih djeci jedna je od aktivnosti predviđenih Strategijom reforme pravosuđa Crne Gore (2019-2021), kao i Strategijom za ostvarivanje prava djeteta (2019-2023).

U unapređenju postupka po mjeri djeteta, sudovi imaju ključnu ulogu u zaštiti prava i interesa djece koja dolaze u kontakt sa zakonom. Kreiranje adekvatnog prostora u sudu važan je korak naprijed u sveobuhvatnijoj zaštiti i kvalitetnoj promociji prava djece u Crnoj Gori.

Željka Jovović, predsjednica Osnovnog suda u PodgoriciUNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021Željka Jovović, predsjednica Osnovnog suda u Podgorici ističe da je kreiranje adekvatnog prostora u sudu važan korak naprijed u sveobuhvatnijoj zaštiti i kvalitetnoj promociji prava djece u Crnoj Gori, u Podgorici, u septembru 2021.

Kako bi sva djeca imala pristup pravosudnom sistemu prilagođenom djeci, Crna Gora mora obezbijediti ovu vrstu prostorija prilagođenih djeci u preostalih 12 osnovnih sudova i 11 državnih tužilaštava u zemlji.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2021Nikola Boričić, v.d. rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici poručuje da je siguran da će nova oprema doprinijeti lakšem sprovođenju radnji pogotovo u postupcima gdje su maloljetnici žrtve krivičnog djela, u Podgorici, u septembru 2021.

Siguran sam da će nova oprema doprinijeti lakšem sprovođenju radnji pogotovo u postupcima gdje su maloljetnici žrtve krivičnog djela, a sve u cilju njihove zaštite.

Obezbjeđivanje prvih prostorija prilagođenih djeci u crnogorskom pravosudnom sistemu realizovano je u okviru podregionalne inicijative "Jednak pristup pravdi za djecu" koju je sprovelo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori u saradnji s najvišim pravosudnim institucijama, uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške.