12.04.2024.

Program izgradnje kapaciteta i mobilnosti javnih službenika Zapadnog Balkana

ReSPA i Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije i italijanska Nacionalna škola za administraciju (SNA) zvanično su pokrenuli Program izgradnje kapaciteta i mobilnosti javnih službenika Zapadnog Balkana tokom današnje inauguracijske konferencije. Ovaj značajan događaj okupio je ugledne ličnosti među kojima su Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova,  Naim Gjokaj, državni sekretar u  Ministarstvu javne uprave,  Nj.E. Andreina Marsella, ambasadorka Republike Italije u Crnoj Gori; Nj.E. ambasador Massimo Gaiani, šef za evropske i međunarodne poslove, Scuola Nazionale dell`Amministrazione (SNA) i 55 javnih administratora sa Zapadnog Balkana, koji su spremni da krenu na multimodularno unapređenje kapaciteta i stručnu razmijenu.

Državni sekretar , Naim Gjokaj istakao je da su ciljevi reforme javne uprave visoko na ljestvici postignuća, koja su uslov pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji.
„Naši međunarodni partneri i organizacije, među kojima ReSPA zauzima posebno mjesto, su od presudnog značaja za postizanje ovog našeg prioriteta, a posebno kada govorimo o kompetencijama državnih službenika i njihovom unapređivanju. Cilj je da edukacijama službenike učinimo stručnim i kompetentnim za oblasti koje odgovaraju njihovom obrazovanju i potencijalima koje imaju, kao i potrebama koje su sve veće i kompleksnije. I to je jedan od razloga što ova obuka, upravo ide u pravcu koji želimo da ostvarimo“, kazao je Gjokaj.

Direktorica ReSPA-e, Maja Handjiska-Trendafilova, istakla je presudnu važnost usklađivanja administrativnih okvira, standarda i praksi Zapadnog Balkana sa onim u Evropskoj uniji kao ključnog faktora za unapređenje konkurentnosti, podsticanje održivog rasta i ubrzanje integracije regiona u EU, ističući da ova inicijativa dolazi u ključnom trenutku koji zahtjeva još snažniju državnu službu: Kroz ovu inicijativu, ReSPA i naši partneri pružaju mogućnosti za 55 državnih službenika da se upoznaju sa najnovijim trendovima u reformama evropske javne uprave, uključujući razvoj politike, bolju regulativu, EU integracije i digitalnu transformaciju. Uz podršku preko 50 stručnjaka iz Italijanske nacionalne škole za javnu upravu (SNA), institucija EU i raznih institucija širom Zapadnog Balkana, naši državni službenici će imati priliku da uče, razmjenjuju znanja i kontakte sa kolegama i zajedno se razvijaju kroz regionalni pristup koji dodatno obogaćuje program. U ime državnih službenika, ReSPA tima i sebe, iskreno zahvaljujem našim italijanskim partnerima na ovoj izuzetnoj prilici da aktivno doprinesemo zajedničkom evropskom administrativnom prostoru", kazala je Handjiska-Trendafilova.

Program se sastoji od dva sveobuhvatna modula obuke, osmišljena da budu živopisni i interaktivni sa impulsnim intervencijama, simulacijama i neformalnim razgovorima sa istaknutim kreatorima politike i stručnjacima. Svaka se fokusira na tri ključne tematske oblasti: razvoj politike i bolja regulativa, EU integracije i digitalna transformacija. Prvi modul, koji traje dva dana, počinje sutra u Podgorici, dok je drugi modul zakazan za maj i jun u SNA Campusu u Caserti, Italija. Oba modula će biti obogaćena edukativnim dvodnevnim studijskim posjetama istaknutim italijanskim institucijama. Nadalje, online sesija tokom ljeta će istraživati teme kao što su umjetna inteligencija u javnom sektoru i zelena javna uprava. Kulminaciju programa obilježit će Završna konferencija u Italiji tokom jeseni, koja će biti ujedno i prilika se prikažu postignuti rezultati i navedu budući koraci.

Program finansira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije.