Primopredaja projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, izgradnju i opremanje objekata četiri psihijatrijske ustanove u RS

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić primio je danas u svom kabinetu ambasadora Slovačke Republike u BiH Martina Kaču (Martin Kačo) i rezidentnu predstavnicu UNDP-a (UNDP) u BiH Stelianu Nederu (Steliana Nedera) povodom završetka aktivnosti i zvanične primopredaje dokumentacije za  rekonstrukciju, izgradnju i opremanje objekata četiri ustanove za zbrinjavanje lica sa mentalnim poteškoćama u Republici Srpskoj.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije sa predmjerom i predračunom, uključujući prijedlog dokumentacije za javne nabavke radova roba i usluga, jedna je od osnovnih aktivnosti kojima se završava pripremna faza u ukupnoj realizaciji Projekta rekonstrukcije, izgradnje i opremanja objekata četiri ustanove za zbrinjavanje osoba sa problemima u mentalnom zdravlju u Republici Srpskoj.

Ova faza projekta završena je zahvaljujući saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB), a u okviru Granta tehničke pomoći finansiranog od strane Slovak Inclusive Growth Account (SIGA) iz Slovačke Republike. U sklopu pripremnih aktivnosti, projektno-tehnička dokumentacija sa prijedlogom plana opremanja objekata ustanova namještajem i opremom danas je predata ustanovama.

“Slovačka je snažno posvećena ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, što je u bliskoj sinergiji sa procesom pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Važno je da zajedno djelujemo u pravom smijeru, i to je razlog što smo kroz mehanizam Slovak Inclusive Growth Account (SIGA) u partnerstvu sa UNDP-om i Razvojnom bankom Savjeta Evrope realizovali ovaj projekat“, izjavio je ambasador Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini NJ. E. Martin Kačo.

„Danas obilježavamo značajan iskorak u dugoročnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite za posebno osjetljive kategorije stanovništva. Pristup novim izvorima finansiranja je ključan kako bi se osigurale investicije neophodne za održivi razvoj cijelog društva. Ponosni smo na partnerstvo sa domaćim i međunarodnim institucijama. Zahvaljujemo se Slovačkoj na finansiranju kroz Slovak Inclusive Growth Account (SIGA). Globalno partnerstvo UNDP-a sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope je zasnovano na našim zajedničkim prioritetima u oblasti socijalne inkluzije, energetske efikasnost i očuvanja životne sredine“, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH.

„Ovo je izuzetno važan projekat kojim, u saradnji sa UNDP-om, Razvojnom bankom Savjeta Evrope i uz podršku Slovačke, nastojimo da unaprijedimo i ovaj segment liječenja, odnosno zdravstvene zaštite pacijenata i korisnika. Zadovoljstvo što sada imamo projektnu dokumentaciju je time veće, uzimajući u obzir da se radi o četiri vrlo zahtjevna objekta i što ni u vrijeme pandemije nismo posustali da završimo ovu pripremnu fazu. Siguran sam da će se uslovi za rad zdravstvenih radnika, zbrinjavanje i boravak korisnika, kada završimo ovaj posao, značajno unaprijediti“, poručio je ministar Šeranić tokom sastanka.

Projektom su obuhvaćene: Javna zdravstvena ustanova Klinika za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Javna zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, Javna zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča i Javna ustanova Dom za lica sa invaliditetom Višegrad.

Podsjećamo, sadašnji kapaciteti ustanova iziskuju rekonstrukciju oštećene ili privremene infrastrukture, osavremenjavanje u skladu sa modernim standardima (arhitektonski i funkcionalno), kao i uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, kako bi se povećao kvalitet i efikasnost usluga, a projekat će se realizovati uz kreditnu podršku Razvojne banke Savjeta Evrope.