Približno 1,900 nastavnika obučeno za primjenu ključnih kompetencija u obrazovanju

U toku trajanja projekta „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem u Crnoj Gori“, koji je podržala Evropska unija, obučeno je približno 1 900 nastavnika, istaknuto je na završnoj konferenciji povodom okončanja projekta, održanoj u utorak, 21.decembra, u Podgorici.

Konferenciju su pozdravnim govorima svečano otvorili gdin Goran Drobnjak, visoki službenik za IPA programiranje i v.d. generalni direktor Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, gđa Slađana Pešić, načelnica Direkcije za ugovaranje sredstava EU pomoći i sprovođenje ugovora u Ministarstva finansija i socijalnog staranja, gđa Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa Odjeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i video porukom Karol Rudny , direktor Projekta, član Uprave EPRD-a.  

Osim obuka, u okviru projekta pripremljen je i „Crnogorski okvirni program ključnih kompetencija“ baziran na evropskom okviru koji obuhvata osam kompetencija i to: pismenosti; višejezičnosti; matematičke kompetencije i kompetencije u nauci, tehnologiji i inženjerstvu; digitalna; lična, socijalna i kompetencija učiti (kako učiti); građanska; preduzetnička; kao i kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja. Osam ključnih kompetencija su osnova za cjeloživotno učenje i trebalo bi ih uključiti u sve nivoe obrazovanja, kao i odabrane buduće profesije, poručeno je na konferenciji.

U obuke je, osim nastavnika, bilo uključeno i 338 direktora i članova upravljačkih timova svih osnovnih i srednjih škola o planiranju ključnih kompetencija i osiguranju kvaliteta, 168 članova komisija za Maturu o izradi ispitnih zadataka, 176 direktora i članova upravljačkih timova osnovnih i srednjih škola o sprovođenju samoevaluacija. U obrazovnim institucijama - Zavodu za školstvo, Centru za stručno obrazovanje i Agenciji za kontrolu i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju održane su obuke savjetnicima i nadzornicima za osiguranje kvaliteta. Ukupno, u projektne aktivnosti, bilo je uključeno 2 746 ljudi iz sektora obrazovanja.

Kroz projekt su, pored obuka, razvijeni dokumenti značajni za unaprjeđenje obrazovanja, kao i primjenu ključnih kompetencija u praksi: Vodič za nastavnike za integraciju ključnih kompetencija u nastavu i učenje i formativno vrednovanje, strateški Program za integraciju ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore 2022-2024, Moduli za inicijalno obrazovanje nastavnika na Univerzitetu Crne Gore (pedagoški, psihološki, didaktički i metodički), Vodič za samovrednovanje obrazovnih ustanova predtercijarnog nivoa po nacrtu nove Metodologije, kao i 50 „PISA-like“ zadataka iz oblasti matematike, nauke, tehnologije i inženjerstva  (MINT – engl. STEM ). 

Projekat „Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore“, koji završava krajem ove godine, počeo je 30. avgusta 2019. i njegov ključni korisnik je Ministarstvo prosvjete nauke, kulture i sporta, instituticije u oblasti obrazovanja - Zavod za školstvo, Centar za stručno obrazovanje i Ispitni centar, Univerzitet Crne Gore i sve osnovne i srednje škole.

Projekat vrijedan približno 920 000 eura su sufinansirale Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru programa pretpristupne pomoći (IPA II).