Prezentacija ILIASa, platforme za digitalno učenje, razmijenu informacija i komunikaciju

Uprava za ljudske resurse dio je regionalnog projekta "Podrška procesu digitalizacije obuka iz EU oblasti u javnoj upravi zemalja Zapadnog Balkana" koji se implementira uz podršku Federalnog Ministartstva za ekonomske poslove i energetiku Savezne Republike Njemačke.

Cilj ovog projekta je da poboljša proces digitalizacije u crnogorskoj javnoj upravi, razvije zajedničke standarde i unaprijedi implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji kada je ova oblast u pitanju.

Kako bi se ostvarili ciljevi projekta, Crnoj Gori je ustupljena na korišćenje ILIAS platforma, platforma za digitalno učenje, razmjenu informacija i komunikaciju, koja je na događaju koji smo danas organizovali predstavljena kolegama i koleginicama iz državne uprave, saradnicima i partnerima Uprave za ljudske resurse iz domaće i međunarodne zajednice.

U uvodnom dijelu, značaj procesa digitalizacije u crnogorskoj javnoj upravi istakli su g-din Dragiša Janjušević, državni sekretar Ministarstva javne uprave i mr Đuro Nikač, v.d. direktora Uprave za ljudske resurse.

“Proces digitalizacije  ne smije da bude samo izazov i potreba, već imperativ u skladu sa najznačajnijim demokratskim standardima”, poručio je Janjušević.

“Stručno osposobljavanje i usavršavanje putem novih modela komunikacije ostaje u sferi našeg interesovanja i siguran sam da korišćenjem i daljim unapređenjem ove platforme možemo uticati na jačanje znanja, vještina i kompetencija državnih službenika i namještenika. Na ovaj način jačamo i odgovornost zaposlenih ali i njihovu spremnost da odgovore novim zahtjevima i potrebama koje pred njima stoje na putu EU integracija.

Ponosni smo što smo pokrenuli proces digitalizacije u, za sada, određenim segmentima funkcionisanja javne uprave. Pred nama je dug put pun izazova i inovacija ali uz vašu podršku ne sumnjam da će ova platforma biti sredstvo koje će svima nama olakšati procese edukacije i komunikacije”, kazao je Nikač.

 

Stalna predstavnica UNDPa u Crnoj Gori Daniela Gašparikova smatra da javna uprava treba da počiva na trajno izgrađenim kapacitetima i institucionalnoj infrastrukturi za osiguranje ravnopravnosti na svim nivoima.

“UNDP je sproveo istraživanje kojim su prepoznate potrebe državnih službenika i službenica, posebno u oblastima digitalnog upravljanja i rodno odgovornog vođenja politika. Zato smo, prateći digitalne trendove, odlučili da podržimo kreiranje obuka koje će biti dostupne svima, prilagođene stvarnim potrebama službenika i službenica i strateškim prioritetima države, i koje će svim zaposlenim omogućiti da u online prostoru uče i usavršavaju se, kada god su u mogućnosti”, rekla je ona.

Gašparikova vjeruje da će četiri online kursa, koje je UNDP kreirao, doprinijeti u primjeni principa rodne ravnopravnosti u svim sferama poslovanja javne uprave.

“Na ovaj način jačamo odgovornost nadležnih institucija, jer prepoznajući potrebe drugih i kreirajući dostupne i upotrebljive podatke, gradimo inkluzivno društvo sa jednakim prilikama za sve.

Rukovodilac projekta “Podrška procesu digitalizacije obuka iz EU oblasti u zemljama Zapadnog Balkana”, prof. dr Klaus Erdman je impresioniran koliko je Crna Gora odlučna da pristupi procesu i koliko su službenici spremni da ulože u process digitalizacije.

Zamjenik ambasadora Savezne Republike Njemačke, g-din Christoph Breunig iskazao  je spremnost da i u budućem periodu Savezna Republika Njemačka podrži Crnu Goru u implementaciji ključnih projekata neophodnih za približavanje evropskom administratvnom prostoru.

U drugom dijelu događaja predstavljene su konkretne aktivnosti dostupne na ILIASu u oblasti digitalizacije treninga i Mreže za upravljanje ljudskim resursima.

Mr. Marijana Nedović Radulović, v.d. pomoćnice direktora je kazala da je osnov napretka na putu ka članstvu Crne Gore u EU kroz reformu javne uprave i svakako nezaustavljivog procesa digitalizacije. Takođe, istakla je značaj novoformiranog Sektora za praćenje standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima u Upravi za ljudske resurse i napomenula da će se kroz poseban Modul u okviru ILIAS platforme dobiti digitalni alat koji će omogućiti razmjenu i implementaciju dobrih praksi u oblasti upravljanja ljudskim resursima, umrežavanje i povezivanje zaposlenih koji rade na poslovima upravljanja ljudskim resursima i samim tim doprinijeće kontinuiranom širenju Mreže za ljudske resurse.

"Svjedočimo vremenu tehnološkog napretka i digitalizacije, ali svjesni da iza svakog tog procesa stoji upravo čovjek. 

Naš projektni tim zadužen za proces digitalizacije u javnoj upravi svakodnevno unapredjuje svoje vještine kako bi odgovorio na izazove koji su pred nama. 

Okrenuti upravo vama ne samo kao partnerima, nego i kao korisnicima, pozivamo vas da ovim putem koračamo zajedno i pratimo korak savremenih načina komunikacije, obučavanja i poslovanja", poruka je trening menadžerke Milice Nikolić koja sa kolegama i koleginicama radi na platformi od samog početka.

Predstavljeni su i projekti koji su u toku, ali pozvani svi učesnici događaja da se pridruže procesu digitalizacije.