12.01.2022.

Prevoz robe srpskim prugama i na baterije – Srbija Kargo planira nabavku savremenih lokomotiva

Državni železnički operater Srbija Kargo najavljuje velike planove za modernizaciju i revitalizaciju voznog parka, a to preduzeće na neelektrificiranim prugama teret bi uskoro moglo da prevozi i hibridnim lokomotivama koje kombinuju dizel motor i baterije. Osim toga, Srbija Kargo razmatra da i za manevarske operacije nabavi nove, hibridne lokomotive.

Železnički prevoznik raspisao je tendere za izradu studija izvodljivosti modernizacije voznih sredstava: za nabavku 4 lokomotive za vuču teretnih vozova; za nabavku 7 manevarskih lokomotiva; za nabavku oko 80 novih teretnih vagona serije Uagpps-z; za remont i modernizaciji do 1.400 teretih vagona

Studije izvodljivosti izrađuju se za potrebe konkurisanja za kreditna sredstva, kod Evropske banke za obnovu i razvoj.

Jaka konkurencija na tržištu transportnih usluga u teretnom saobraćaju uslovljava da Srbija kargo a.d., „kao najznačajniji prevoznik robe na mreži pruga u Republici Srbiji, u cilju očuvanja i jačanja svoje uloge na tržištu, mora permanentno da poboljšava pouzdanost, efikasnost i ekonomičnost prevozne usluge, a to, pored ostalog, podrazumeva i nabavku novih i modernijih voznih sredstava“, navodi se u tekstu javnog poziva.

Srbija Kargo planira nabavku 4 nove vozne dizel lokomotive sa EU 5 motorom, odnosno hibridnih lokomotiva (dizel motor + baterije).

– U dosadašnjim aktivnostima, uz saglasnost Vlade RS, planirano je da se obezbedi 7,5 miliona evra za nabavku voznih dizel ili hibridnih (dizel motor + baterije) lokomotiva iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – stoji u javnom pozivu. .

Kako se dalje navodi, prednost treba dati hibridnim lokomotivama u odnosu na dizel lokomotive sa EU 5 motorom, ukoliko su sličnih vučnih sposobnosti i zadovoljavaju osovinsko opterećenje pruge.

Analizom i prognozama transportne tražnje potrebno je obuhvatiti prevoz robe na relacijama Ruma – Šabac – Brasina, Niš – Zaječar – Prahovo pristanište, Požarevac – Majdanpek – Prahovo pristanište i Pančevo – Vršac, u periodu do 2035. godine (planiran prevoz robe, planirani prihodi i rashodi, itd).

Manevarske lokomotive 

Manevarske operacije su sastavni deo tehnološkog procesa prevoza robe železnicom, čija organizacija značajno utiče na efikasnost i konkurentnost železničkog prevoza. Posledice nedostatka potrebnog broja manevarskih lokomotiva su neracionalno korišćenje lokomotiva i produženo čekanje kola i vozova na manevarski rad, odnosno produženo vreme otpreme-dostave robe i ukupno vreme prevoza.

U dosadašnjim aktivnostima, uz saglasnost Vlade RS, planirano je da se obezbedi 9 miliona evra za nabavku manevarskih dizel ili dizel-hibridnih (dizel motor + baterije) lokomotiva iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

– Prednost treba dati hibridnim lokomotivama u odnosu na dizel lokomotive sa EU 5 motorom ukoliko su lokomotive sličnih vučnih sposobnosti i zadovoljavaju pojedinačne uslove svakog manevarskog mesta – precizira se.

Za sve nabavke neophodne su studija izvodljivosti sa analizom postojećeg stanja, prognoza budućeg obima prevoza i ekonomska opravdanost sa analizom uticaja na životnu sredinu.