05.04.2022.

Povezivanje Zapadnog Balkana preko Transbalkanskog elektroenergetskog koridora

Zajedno sa drugim zapadnobalkanskim partnerima, Srbija gradi i povezuje Transbalkanski elektroenergetski koridor dužine 371,3 km, za koji Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) obezbeđuje 32,1 milion evra bespovratnih sredstava EU.

Danko Gavrilović, WBIF koordinator za Srbiju, ističe značaj projekta za ekonomiju, povezanost i održivost razvoja obnovljive energije.

„Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan 2021-2027 je odraz napora Evropske unije da podstakne dugoročni ekonomski oporavak zemlje i regiona, uz podršku tzv. zelene i digitalne transformacije i ubrzanja regionalne povezanosti i povezanosti sa Evropskom unijom. Intenzivan razvoj održivih kapaciteta zahteva i razvoj prenosne mreže”, rekao je Gavrilović.

Projekat je identifikovan kao vodeći za tranziciju sa uglja, kao i u okviru investicionog prioriteta čiste energije, kako je utvrđeno u Ekonomskom i investicionom planu za Zapadni Balkan 2021-2027. Projekat je dio šire podrške EU sektoru – EU je uložila više od 830 miliona evra u energetski sektor u protekle dve decenije. Samo u 2022. godini podrška EU energetskom sektoru Srbije procenjena je na 100 miliona evra.

Diverzifikacija izvora energije, sigurnost snabdevanja, energetska efikasnost i dekarbonizacija privrede, u skladu sa Pariskim sporazumom, glavni su ciljevi podrške EU, koja se realizuje u saradnji sa Vladom Srbije. EU će nastaviti da podržava Srbiju u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i stvaranju struktura koje će omogućiti dalja ulaganja u dekarbonizaciju energetskog sektora.