"Potrošači moraju biti zaštićeni"

Omogućavanje slobodnog i bezbjednog protoka roba između zemalja doprinosi većem kvalitetu proizvoda i osnažuje ekonomski rast, a potrošači moraju biti zaštićeni i u poziciji da iskoriste prednosti prosperitetne ekonomije, zbog čega je usklađivanje sa evropskim standardima od velikog značaja za Crnu Goru, saopšteno je na završnoj konferenciji EU projekta “Tehnička pomoć za usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU o unutrašnjem tržištu – AIM II”.

V.d. direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju - Ministarstvo ekonomskog razvoja, Jasna Vujović, kazala je da je kroz projekat AIM II obezbijeđena tehnička podrška za jačanje kapaciteta crnogorskih institucija za efikasno usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU u oblasti slobode kretanja robe i zaštite potrošača, sa krajnjim ciljem unapređenja konkurentnosti crnogorske privrede.

„Neki od ključnih benefita projekta odnose se na unapređenje zakonodavnog okvira kroz donošenje značajnog broja zakona i podzakonskih akata u okviru Poglavlja 1 i Poglavlja 28, kao i uvođenje dva važna standarda u Institut za standardizaciju: standard ISO 9001, koji se odnosi na sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji i standard ISO/IEC 27001, koji se odnosi na zaštitu i bezbjednost informacija“, navela je Vujović.

Kazala je da je u okviru projekta pripremljen Aplikacioni fajl za punopravno članstvo Instituta za standardizaciju u CEN/CENELEC, čime će se, kako je pojasnila, odgovoriti na zahtjev Evropske komisije adresiran kroz izvještaj o napretku Crne Gore i ostvariti napredak u Poglavlju 1.

„Veoma važno postignuće Crne Gore kojem svjedočimo je i pokretanje tri postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača od strane CEZAP-a koja su rezultirala donošenjem prve pravosnažne presude Višeg suda, po kolektivnoj tužbi u korist potrošača. Značaj ove sudske odluke ogleda se u tome što su naši sudovi pokazali spremnost da uzimaju u obzir pravo EU kada tumače domaće propise koji su nastali kao rezultat usaglašavanja sa propisima EU, što doprinosi procesu privremenog zatvaranja poglavlja 28, u dijelu koji se odnosi na zaštitu potrošača“, istakla je Vujović.

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Ingve Engstrom, rekao je da je omogućavanje slobodnog i bezbjednog protoka roba između zemalja osnovni fokus ovog EU projekta, čime se, kako je pojasnio, omogućava veći kvalitet proizvoda i osnažuje ekonomski rast.

„U isto vrijeme, potrošači moraju biti zaštićeni i u poziciji da iskoriste prednosti prosperitetne ekonomije. Usklađivanje sa EU standardima u ovim oblastima od velikog je značaja za Crnu Goru jer doprinosi slobodnoj trgovini sa EU i podstiče investicije“, smatra Engstrom.

To rezultira, kako je pojasnio, rastom i razvojem privatnog sektora, kao i ekonomskim i socijalnim benefitima za građane Crne Gore.

„Stoga bi Crna Gora trebalo da nadokadi prethodna kašnjenja u procesu usvajanja važnih pravnih akata, što je spriječilo da napreduje u pristupnim pregovorima vezano za Poglavlje 1 i Poglavlje 28. Nakon završetka projekta, naročito će biti važno obezbijediti adekvatno funkcionisanje nadzora proizvoda na tržištu. Na tom putu, EU će nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori“, poručio je Engstrom.

Šefica Radne grupe za poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravlja i pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove (UIP), Rada Marković, kazala je da, iako je Crna Gora u potpunosti odgovorila na obaveze iz završnog mjerila 1, koje se odnosi na zaštitu potrošača, od otvaranja ovog poglavlja, kako je podsjetila, stizale su i stižu nove obaveze, jer je potrošačko zakonodavstvo EU u stalnom unapređenju, a razvoj zakonodavstva smo pratili zajedno sa Projektom.

„Tako nam projekat ostavlja u nasljeđe i pripremljeno i započeto zakonodatsvo na kome treba dalje raditi. Nekoliko zakonskih tekstova je u proceduri usvajanja i usaglašavanja, među kojima je i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o potrošačima, koji je u Parlamentu“, navela je Marković.

Pojasnila je da se tim aktom preuzimaju svi komentari Evropske komisije dati na tabele usklađenosti (s kraja prošle i početka ove godine) i tako vrši tehničko sređivanje određenih odredbi, ali i preciziraju obaveze povezanog djelovanja institucija nadležnih za zaštitu potrošača preko informacionog sistema, sa centralnom tačkom u Upravi za inspekcijske poslove, koji tako postaje zakonska kategorija.

„Takođe, i novi Zakon o potrošačkim kreditima je ušao u javnu raspravu, a njime se, pored već preuzete Direktive o potrošačkim kreditima, preuzima i Direktiva o stambenim kreditima. I predlog (novog) Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu, kojim se preuzima nova Regulativa (2019) o nadzoru proizvoda na tržištu, spreman je za mišljenje Evropske komisije. Isto tako, već su u izradi i zakonski akti kojima se preuzimaju tri najnovije direktive iz 2019. god., uključujući i poslednju iz 2020 o tužbama za kolektivnu zaštitu potrošača. Sve to omogućava da zaštitu potrošača u svim sektorima unaprijedimo i izjednačimo na isti nivo kao u EU“, rekla je Marković.

 

Podsjetila je da je i novi Zakon o potrošačkim kreditima ušao u javnu raspravu, a njime se, kako je pojasnila, pored već preuzete Direktive o potrošačkim kreditima, preuzima i Direktiva o stambenim kreditima.

"I predlog (novog) Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu, kojim se preuzima nova Regulativa (2019) o nadzoru proizvoda na tržištu, spreman je za mišljenje Evropske komisije. Isto tako, već su u izradi i zakonski akti kojima se preuzimaju tri najnovije direktive iz 2019. god., uključujući i poslednju iz 2020 o tužbama za kolektivnu zaštitu potrošača. Sve to omogućava da zaštitu potrošača u svim sektorima unaprijedimo i izjednačimo na isti nivo kao u EU“, istakla je Marković.

Ona je najavila značajnu aktivnost, prvu te vrste u regionu i prvu koju jedna država prije članstva izvodi po uzoru na istovjetne akcije 27 država članica EU.„Radi se o zajedničkoj sveobuhvatnoj akciji nadležnih organa i institucija, koja je pripremljena po uzoru na istovjetne EU akcije i realizovaće se tokom decembra ove godine“, precizirala je Marković.

Vođa EU projekta AIM II, Matjaž Logar, istakao je da su uz podršku AIM II, korisnici projekta unaprijedili usklađenost sa pravnom tekovinom evropske zajednice na području medicinskih proizvoda, građevinskih proizvoda, tehničkog zakonodavstva i, naročito, na području zakonodavstva iz oblasti zaštite potrošača i nadzora nad tržištem.

„Uz to, unaprijeđeni su administrativni kapaciteti u oblasti djelovanja Akreditacionog tijela (ATCG), Instituta za standardizaciju (ISME) i Uprave za inspekcijske poslove, kao i drugih organa nadležnih za sprovođenje zaštite potrošača. ATCG je formalno podnijelo zahtijev i dokumentaciju za pristupanje Evropskoj akreditaciji za potpisivanje EA Multilaterarnog sporazuma“, naveo je Logar.

S druge strane, kako je dodao, ISME je pripremio svu dokumentaciju i podnio zahtijev za punopravno članstvo u CEN/CENELEC.

„Istovremeno, unaprijedio je i svoju unutrašnju organizaciju, što potvrđuju i nedavno dobijeni certifikati po standardima ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013. U oblasti zaštite potrošača donijeta je Odluka o organima nadležnim za zaštitu potrošača i znatno je unaprijeđen Centralni informacioni sistem za zaštitu potrošača - CISZP, a svijedočimo i primjerima primjene potrošačkih prava preko instituta kolektivne zaštite potrošača. Stoga i ne čudi činjenica da je Evropska komisija i formalno prihvatila zahtijev Crne Gore za privremeno zatvaranje Pregovačkog poglavlja 28: Zaštita potrošača i zdravlja“, rekao je Logar.

Podsjetio je da je u Crnoj Gori još 2007. godine radio na prvom projektu iz ove oblasti, a da sa projektom AIM II završava započeto.

„Možda se nekome čini da je to dug period, ali imajući u vidu obim posla, a prvenstveno nastale promjene kojima i sam svjedočim, moram naglasiti da je u Crnoj Gori ostvaren izuzetan napredak. Zato ovim putim želim da uputim priznanje kolegama iz institucija korisnika projekta - članovima Radne grupe za poglavlje 28, koje su pod rukovodstvom gđe Rade Marković zaslužne za ovako značajne rezultate i ukupan ostvareni napredak“, naveo je Logar.

Projekat "Tehnička pomoć za usklađivanje i primjenu pravne tekovine EU o unutrašnjem tržištu – AIM II" je finansirala Evropska unija sa 1,4 miliona eura, njime upravlja Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija i socijalnog staranja, a sprovodi ga konzorcijum koji predvodi IBF International Consulting.

Cilj projekta AIM II je podrška naporima Vlade Crne Gore u naprednoj fazi pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti harmonizacije pravne tekovine EU (EU acquis) vezano za Poglavlja 1 - Slobodno kretanje roba i Poglavlja 28 - Zaštita potrošača i zdravlja.