Pokrenuta ‘WB6-EU poslovna platforma’

Evropska komisija i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana pokrenuli ‘WB6-EU poslovnu platformu’, koji okuplja predstavnike poslovne zajednice Zapadnog Balkana i Evropske komisije kako bi razgovarali o izazovima i mogućnostima za privatni sektor u regiji. Takav dijalog pomoći će poslovnoj zajednici da bolje razumije Evropsku uniju, njene zakone i politike i pomoći im da se pripreme za integraciju u jedinstveno tržište.

Povjerenik za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi rekao je:

„Pozdravljamo ovu inicijativu, koja je važna za unapređenje naše strateške saradnje i angažmana sa poslovnom zajednicom Zapadnog Balkana. Računam na takav redovan javno-privatni dijalog kako bih maksimalizirao uticaj Ekonomskog i investicionog plana za kompanije u regionu. “

Predsjedavajući Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana 6 Marko Čadež rekao je:

„Pozivamo vlade Zapadnog Balkana da ubrzaju reforme i provedbu Akcionog plana zajedničkog regionalnog tržišta, ističući važnost daljeg jačanja dijaloga između poslovne zajednice u regiji i EU.

Za poslovnu zajednicu Zapadnog Balkana posebno je važno da lako posluje sa Evropskom unijom, dok se uspostavlja zajedničko regionalno tržište i uklanjaju prepreke regionalnoj ekonomskoj saradnji. Komorski investicioni forum WB6, kao zajednička regionalna privredna komora koja predstavlja više od 350.000 kompanija, snažno se zalaže za bliže veze sa EU, na primjer, proširenje “zelenih koridora” sa Zapadniog Balkan ana EU, što će omogućiti će brži protok robe kroz glavne granične prelaze sa zemljama članicama EU. Ovo bi trebalo biti komplementarno sa principom inkluzivnog proširenja, a to je postupno otvaranje jedinstvenog evropskog tržišta za kompanije i proizvode sa Zapadnog Balkana. Očekuje se da će ova rana integracija biti dostupna u sektorima koji su usklađeni sa evropskim pravilima i standardima i kojima upravljaju održive institucije. "

Predstavnici poslovne zajednice (članovi Poslovnog savjeta Komorskog investicionog foruma WB6, savjetodavnog tijela Upravnog odbora WB6 CIF, sastavljenog od 16 vodećih kompanija koje posluju na zapadnom Balkanu) pokrenuli su nekoliko važnih pitanja vezanih za neiskorištene mogućnosti za kompanije u regiji i pozvao EU da:

 

- Olakša transport kako bi se osigurao brz protok robe, eliminirajuži preduga čekanja na graničnim prelazima između zapadnog Balkana i EU, omogućavajući bolje upravljanim granicama u regionu i pristupu na jednom mjestu na graničnim prielazima;

- Podržati kompanije u provođenju Zelene agende Zapadnog Balkana i podržati njihove napore na unapređenju njihovog poslovanja na prinicipima “zelene ekonomije”, na primjer, uvođenjem poboljšanja energetske efikasnosti i veće upotrebe vodonika i biomase;

- Povećati podršku za prenos znanja i znanja iz EU u region. Na primjer, stvaranjem više mogućnosti za partnerstva, podržavanjem inovativnih i razvojnih napora lokalnih kompanija i doprinoseći zaustavljanju odliva mozgova iz regije;

Poslovna zajednica Zapadnog Balkana naglašava važnost uključivanja regije u implementaciju industrijske strategije EU, kao i strategije EU za mala i srednja preduzeća za produbljivanje integracije sa lancima vrijednosti EU.