Počinju radovi na prvoj školi u okviru obrazovnog programa koji podržava WBIF u Crnoj Gori

Značajna prekretnica u sveobuhvatnom planu Crne Gore za renoviranje škola obilježena je 26. avgusta kada je postavljen kamen temeljac za Osnovnu školu „Vladimir Nazor“ u Podgorici. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, ministar prosvjete Miomir Vojinović i direktorka škole Ljiljana Marković. Očekuje se da će izgradnja škole biti završena za 17 mjeseci.
Obrazovne institucije Crne Gore se suočavaju sa posebnim izazovima zbog nedovoljnog finansiranja i održavanja, što utiče na kvalitet obrazovanja. Ovaj sveobuhvatni program koji podržava WBIF za renoviranje preduniverzitetskog školskog sistema podrazumijeva izgradnju, renoviranje i opremanje obrazovnih objekata i vrtića u Podgorici i još devet opština. Fokus je na povećanju kapaciteta za školovanje u zemlji otvaranjem 2.100 novih mjesta za učenike i oko 530 radnih mjesta sa punim radnim vremenom, uglavnom za nastavnike. Planirani razvoj pomoći će u ublažavanju prenatrpanosti u školama i povećati pristup djece boljim alatima za učenje, čime će se povećati zapošljivost mladih. Do 2026. godine, više od 10.000 učenika godišnje će imati koristi od inovativnih okruženja za učenje zahvaljujući ovim investicijama.
Očekuje se da će kroz program u obrazovnu infrastrukturu biti uloženo više od 64 miliona eura, od čega će polovina biti iz crnogorskog budžeta. Bilateralni donatori i EU doprinose sa 11,4 miliona eura kroz grant WBIF, a Evropska investiciona banka (EIB) sa zajmom od 18 miliona eura i dodatnih 2,5 miliona eura granta. Grant EIB-a će pokriti tehničku i savjetodavnu podršku za pripremu projekata i nabavku, te za razvoj nacionalnog standarda za praćenje i evaluaciju za korištenje u sličnim projektima. Ovaj investicioni paket će ubrzati modernizaciju školske infrastrukture javnib obrazovnih ustanova u zemlji.