Početak pripreme projekta za proširenje Kampusa Elektrotehničkog i tehničkih fakulteta u Beogradu

Jedan od primarnih problema Univerziteta u Beogradu je nedostatak prostora za potrebe Elektrotehničkog fakulteta (ETF). Ovo je dugogodišnje problem koji se dodatno pogoršava razvojem novih disciplina, uvođenjem novih studijskih programa i povećanjem interesa za upis na ovaj Fakultet. Osim toga, veliki dio raspoloživog prostora nalazi se u zgradama koje su sagrađene u period od 1932. do 1955. (uključujući 3.000 m2 privremenih objekata) i potrebna im je sanacija kako bi se dostigli savremeni standardi sigurnosti, pristupačnosti, energetske efikasnosti i drugi standardi zaštite okoliša, a također i smanjili operativni troškovi, prvenstveno troškovi energije.

 

Evropska unija podržala je izgradnju novih kapaciteta i rekonstrukciju tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu kroz grant za tehničku pomoć (TA), koji sprovodi Konzorcijum za projekte infrastrukturnih objekata 7, koji je ugovorila Evropska investiciona banka (EIB). Vodeća međunarodna finansijska institucija na projektu je Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

 

Tehnička pomoć uključuje organizaciju konkursa za arhitektonsko rješenje, pripremu projektne dokumentacije za prvu fazu projekta do nivoa studije izvodljivosti, sve u potpunosti u skladu sa zahtjevima finansijske institucije, u pogledu zaštite okoliša i socijalne zaštite, klimatskih promjena pravila o uticaju i nabavci, ali i za pružanje posebnih studija, poput ESIA -e, geotehničkih istraživanja i geodetskih izmjena. Projektna dokumentacija će se dostaviti na nivou Idejnog projekta, u skladu sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva.

 

Projektne aktivnosti započele su u julu 2021. godine i trajat će 16 mjeseci, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, glavnim promotorom, vlasnikom i partnerom Projekta, kojeg zastupa PIU osnovana u okviru Javnih ulaganja Kancelarija za upravljanje (PIMO), agencija Vlade Srbij). Konsultant će blisko sarađivati sa PIU/MoESTD, krajnjim korisnicima (ETF i ostala četiri tehnička fakulteta) i drugim zainteresovanim stranama, poput Univerzitetske biblioteke, Arhiva Srbije, EPS Elektrodistribucije, NIPAC, CEB i Delegacija EU u Srbiji.