Poboljšanje kvaliteta transportnih usluga u okviru projekta ASIQ

Zahvaljujući projektu ASIQ, sufinansiranom kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, povećana je dostupnost i kvalitet usluga za korisnike JU Centar „Zaštiti me“ i JU „Centar za obrazovanje i rehabilitacija sluha i govora” iz Banja Luke, Osnovne škole “Voštarnica” iz Zadra, kao i JU Resursni centar za djecu i omladinu “Podgorica”. Nabavkom novih vozila omogućen je adekvatan prevoz djece i omladine sa smetnjama u razvoju, što direktno utiče na kvalitet pruženih zdravstvenih i socijalnih usluga, kao i na povećanje broja korisnika usluga.

Usluga prevoza uključuje preuzimanje učenika kod njihove kuće i povratak do kuće, nakon završenih školskih obaveza. Također, vozilo i vozač su na raspolaganju za brojne aktivnosti koje škola organizuje. Cilj osiguranja prevoza je pružanje mogućnosti za život i učešće u zajednici za učenike i povećanje mogućnosti socijalizacije.

Osnovni cilj projekta ASIQ je poboljšanje dostupnosti, kvaliteta i unapređenja zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju unapređenja kvaliteta socijalne inkluzije i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju.