PLAC III PROJEKAT PRODUŽEN DO JULA 2022. GODINE

Projekat Pravna podrška pregovorima (PLAC III) produžen je za godinu dana i njegovo sprovođenje će se nastaviti do jula 2022. godine.

 Projekat je započeo u januaru 2019. godine sa planiranim trajanjem od 30 meseci i uz budžet od 3.763.300 evra. Na zahtev glavne korisničke institucije, a zbog odlaganja aktivnosti i pauze u implementaciji projekta od marta do juna 2020. godine izazvane Covid-19 pandemijom, zatraženo je produženje projekta. Dodatno, korisničke institucije projekta su izrazile interes da budu organizovane dodatne aktivnosti u oblastima iz onih pregovaračkih poglavlja koja projekat pokriva.

Tokom dodatnih 12 meseci implementiranja projekta, biće organizovane aktivnosti iz dva dodatna pregovaračka poglavlja – poglavlja 10 (Informaciono društvo i mediji) i poglavlja 13 (Ribarstvo). Time je ukupan broj pregovaračkih poglavlja koje projekat pokriva i predstavljaju prioritetne oblasti rada porastao na 13. Projektnim planom predviđeno je ukupno 83 aktivnosti u svim pregovaračkim poglavljima, od čega je već završeno 60. Najveći broj aktivnosti implementiran je u okviru poglavlja 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika) i poglavlja 27 (Životna sredina i klimatske promene). 

Ukupan budžet projekta izmenjen je i sada iznosi 3.623.220 evra.