Otvoreno Blue Land područje u Crnoj Gori

Online konferencijom "Otvaranje Blue Land područja u Crnoj Gori", Institut za biologiju mora - Univerzitet Crne Gore (UCG), uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zvanično je završio realizaciju Blue Land projekat.

Model participacije koji promovira Blue Land temelji se na uključivanju lokalnih zajednica u zaštitu i očuvanje morskih i obalnih resursa, staništa, biodiverziteta i usluga ekosistema. Cilj projekta je maksimalno uključivanje lokalne zajednice u model upravljanja u Blue Land području, koji u Crnoj Gori uključuje Veliku plažu i rijeku Bojanu (opština Ulcinj). Lokacija je odabrana zbog prirodnih karakteristika i vrijednosti koje područje posjeduje, poput plaže Velika plaža sa dinama i endemskih vrsta vegetacije tih dina. Tu su i mediteranske vlažne šume, rijeka, koja je sama po sebi vrlo značajan ekosistem, kako prirodne tako i kulturne strane. Sve su to vrijednosti tog ekosistema koje treba koristiti, očuvati, promovirati i koristiti na održiv način. To je veoma značajno turističko područje za Crnu Goru, koje zbog toga trpi veliki pritisak izazvan ljudskim aktivnostima. Prisutno je I djelovanje ribara, ali također i otpad, invazivne vrste i prekomjerna gradnja.

 

Online konferencija organizovana je u Institutu za biologiju mora, uz prisustvo i prisustvo učesnika putem interneta. Glavne ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta predstavile su projekt menadžerice partnerskih institucija iz Crne Gore, dr Ana Pešić (Institut za biologiju mora - Univerzitet Crne Gore) i Nada Kosić (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), sa učešće ostalih projektnih partnera iz Italije i Albanije, te predstavnika drugih relevantnih institucija iz Crne Gore i zainteresovanih strana iz Blue Land područja .

 

Projekat čiji je puni naziv „Zajednički participativni model upravljanja i instrument za zaštitu i očuvanje priobalnog i morskog biodiverziteta i unapređenje održivog korišćenja morskih obalnih resursa – BLUE LAND“ dio je INTERREG IPA II prekograničnog programa saradnje Albanije, Crne Gore i Italije.