Osnovna škola u Sarajevu dobila novi izgled uz podršku EBRD-a i EU

Izgrađena prije 40-ak godina i teško uništena tokom rata, Osnovna škola “Ćamil Sijarić” jedna je od najstarijih i najvećih škola na području Dobrinje u Sarajevu, sa više od 950 upisanih dječaka i djevojčica.
Iako je tokom godina renovirana nekoliko puta, škola je imala velike gubitke toplote zbog energetski neefikasne fasade, krova i starih prozora.
Kada je Kanton Sarajevo odlučio krenuti u obimnu rekonstrukciju svojih javnih objekata, škola je označena kao jedan od prioriteta.
Uz finansiranje Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske unije (EU) i Austrije, Kanton Sarajevo je 2020. godine pokrenuo program obnove 40 javnih objekata, uglavnom obrazovnih institucija, kao što su vrtići, škole, studentski domovi i domovi zdravlja. Program ima za cilj učiniti te zgrade energetski efikasnijim i smanjiti troškove energije za grijanje i električne energije, kao i smanjiti emisije CO2.
Za prvu fazu programa odabrano je 15 objekata, od kojih je 13 do sada rekonstruisano.
Poboljšanja energetske efikasnosti škole “Ćamil Sijarić” uključivala su ugradnju čistijeg i efikasnijeg grijanja, izolaciju fasade, poboljšanje rasvjete i ugradnju novih prozora.
Ministar Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović očekuje nastavak radova tokom 2023. godine na još nekoliko javnih objekata.
"Kada sam prije nekoliko mjeseci posjetio ovu školu, vidio sam skele, građevinski materijal i veliki broj radnika koji rade na termoizolaciji fasade. Iznutra i spolja ova škola je izgledala kao košnica puna vrijednih pčela. Danas sam sretan sam što ova škola sa više od 950 učenika ima toplije prostorije i poprimila je mnogo ljepši izgled.”
EU je osigurala dva miliona eura investicijskog granta za program.
“Ovim projektom smo se nadali ne samo poboljšanju uslova rada učenika i nastavnika, već i doprinosu energetskoj efikasnosti i čistijem okolišu”, kaže ambasador EU u Bosni i Hercegovini John Sattler. “Projekat je omogućila naša saradnja kao Team Europe sa EBRD-om i austrijskom vladom, kao i našim lokalnim partnerima, vlastima Kantona Sarajevo, koji su osigurali da projekat bude završen
na efikasan i profesionalan način. EU će nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini u naporima dekarbonizacije, energetske efikasnosti i energetske tranzicije."
Za EBRD, pomoć Sarajevu da postane zeleniji grad bio je jedan od glavnih prioriteta posljednjih godina. Grad se pridružio okviru EBRD Zeleni gradovi u februaru 2019. godine, koji je osmišljen da pomogne gradovima da ostvare viziju održivog razvoja i svoje strateške ciljeve, kao i da definišu akcije i investicije neophodne za rješavanje prioritetnih pitanja životne sredine.
Rekonstrukcija javnih zgrada dio je EBRD-ovog akcionog plana Zeleni grad za Kanton Sarajevo, zajedno sa drugim investicijama u oblastima kao što su vodna infrastruktura, gradski saobraćaj i daljinsko grijanje.  
"Zaista smo ponosni na naš zajednički rad sa Kantonom Sarajevo i napredak koji smo postigli od pristupanja našem programu Zeleni gradovi. Do danas smo finansirali projekte vrijedne više od 100 miliona eura i zajedno će imati izuzetan uticaj na građane, usluge koje pruža njima i gradskom okruženju,” objašnjava Manuela Naessl, šefica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu.
“Ulaganje u zelenu ekonomiju ostaje jedan od naših ključnih strateških prioriteta i EBRD i njeni donatori su spremni osgigurati finansije i podršku”.
Projekte Green City u Sarajevu podržavaju Evropska unija, Austrija, Japan, Centralnoevropska inicijativa, Italija i Investicioni okvir za zapadni Balkan.