Olovo: Dugogodišnji problemi sada riješen

Javna rasvjeta, asfaltirane ulice, zamijenjeni vodovodi, nove mjesne kancelarije...

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ bilježi višestruke pozitivne promjene u općini Olovo, gdje su građani mjesnih zajednica uspjeli riješiti neke od dugogodišnjih infrastrukturnih problema.

U Olovu su realizirane aktivnosti vrijedne pola miliona KM u šest partnerskih mjesnih zajednica iz prve faze projekta. Građani su dobili nove mjesne urede, javnu rasvjetu, asfaltirane ulice, zamijenjen vodovod i slično. U drugoj fazi projekta MZ, u saradnji sa Opštinom Olovo, radiće se na poboljšanju kvaliteta života građana u pet novih MZ.

Adnan Klempić, stručni saradnik za MZ u Općini Olovo, napominje da je u saradnji sa Projektom MZ uspostavljen efikasan oblik djelovanja lokalne zajednice kroz forume građana i online forume na kojima građani iskreno izražavaju svoje stavove i dnevne potrebe. Shodno tome, kako kaže Klempić, inicijative koje MZ danas podnose općini Olovo oslikavaju stvarno stanje i mišljenje većine građana sa određenog lokalnog područja.

“Angažman građana je unaprijeđen velikim naporima lokalne samouprave i projekta MZ. Građani su postali svjesni da ne mogu i ne smiju biti tihi posmatrači, već moraju aktivno učestvovati u rješavanju stvarnih problema. O tome svjedoče forumi i zborovi građana na kojima u javnim raspravama ne učestvuje samo šačica, već nekoliko stotina građana”, kaže Klempić.

Kako su sve mjesne zajednice zbog pandemije COVID-19 organizirale online forume, Klempić napominje da je evidentan nedostatak interakcije između učesnika u ovom formatu, posebno starije populacije koja nije dovoljno digitalno vješta. Međutim, online forumi motivišu mlađe generacije da aktivnije učestvuju u životu zajednice.

Pomoć onima kojima je potrebna

Početkom pandemije, Općina Olovo formirala je Krizni štab koji je održavao svakodnevne sjednice. Ubrzo je odlučeno da se formiraju Lokalni krizni štabovi u saradnji sa organima 15 mjesnih zajednica sa teritorije Olova, što je učinjeno u tren oka. Lokalni krizni štabovi imali su svakodnevnu komunikaciju sa Kriznim štabom općine Olovo, načelnikom i stručnim saradnikom za mjesne zajednice. Formirana je Facebook grupa za rješavanje problema građana tokom pandemije.

Predsjednici mjesnih zajednica bili su operativci na terenu koji su svakodnevno davali informacije oćinskim službama o potrebama građana. Na osnovu ovih informacija, Općina Olovo je pomogla najugroženijim kategorijama podjelom novčane pomoći, kao i paketa sa hranom i higijenskim potrepštinama. Preko lokalnih kriznih štabova svim građanima podijeljene su i zaštitne maske.

Adnan Klempić kaže da općinske vlasti u Olovu kontinuirano rade na poboljšanju kvaliteta rada mjesnih zajednica. S tim u vezi, Općina Olovo je u svojoj klasifikaciji radnih mjesta predvidjela radno mjesto sa isključivom nadležnošću za rad sa MZ. Tada je počela izrada ključnih propisa koji su važni za pravilno funkcioniranje i rad mjesnih zajednica. Najvažniji dokument u tom smislu bila je izrada i usvajanje statuta svake MZ.

Općina Olovo. Također, finansijski pomaže mjesnim zajednicama za njihovo nesmetano i adekvatno funkcioniranje, dok su mjesne zajednice dužne da podnose izvještaje o svom radu i trošenju općinskim službama. Promijenjen je i način izbora organa upravljanja MZ u Olovu, a od narednih izbora rukovodstvo mjesnih zajednica birat će se neposrednim i tajnim glasanjem, kao što je to učinjeno na općim izborima u BiH.

„Jačanje uloge lokalnih zajednica – MZ u BiH“ zajednički je projekat Vlada Švicarske i Švedske vrijedan 14 miliona KM. Partner za implementaciju je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom javne uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska udruženja opština i gradova.