27.01.2022.

Oko 385,5 miliona eura iz Fonda solidarnosti EU za 19 zemalja za rješavanje vanredne zdravstvene situacije u vezi sa koronavirusom

Komisija je završila isplate Fonda solidarnosti EU (EUSF), pomoći namijenjene za rješavanje vanredne zdravstvene situacije u vezi sa koronavirusom u 19 zemalja, u ukupnom iznosu od gotovo 385,5 miliona eura. Ovo dolazi kao dodatak 132,7 miliona eura isplaćenih 2020. državama članicama koje su zatražile avansno plaćanje EUSF-a. Podršku EUSF-a zatražilo je 17 država članica i tri zemlje koje imaju status kandidata: Austrija, Belgija, Hrvatska, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Portugal, Rumunija i Španija; Albanija, Crna Gora i Srbija.

U kontekstu vanredne zdravstvene situacije COVID-19, finansijskom podrškom EUSF-a finansira se medicinska pomoć, nabavka i administracija vakcina, lične zaštitne opreme i medicinskih sredstava, troškovi zdravstvene zaštite, laboratorijske analize, hitna podrška stanovništvu i mjere prevencije, praćenja i kontrole širenja bolesti, čime se štiti javno zdravlje.

Komesarka za koheziju i reforme Elisa Ferreira rekla je: „Evropska unija se zajedno borila protiv pandemije koronavirusa i pokazala solidarnost u teškom trenutku. EUSF je jasan simbol ovoga, pružajući ruku pomoći zemljama da se nose sa neviđenom zdravstvenom situacijom, kako državama članicama EU, tako i zemljama u procesu pridruživanja EU.”

Komesar za susjedstvo i proširenje, Olivér Várhelyi, dodao je: „Od početka pandemije, stali smo uz naše partnere na Zapadnom Balkanu. Zadovoljan sam što su Albanija, Crna Gora i Srbija mogle iskoristiti podršku EUSF-a. Ovo je još jedna demonstracija opredijeljenosti EU da podrži regiju u borbi protiv koronavirusa, gdje je to moguće uz pristup istim mehanizmima pomoći kao i za naše države članice.”

Među zemljama kandidatima koje su zatražile podršku EUSF-a, Albanija i Crna Gora su dobile finansijsku podršku krajem 2021. godine, dok je za Srbiju u toku potpisivanje Sporazuma, a uskoro se očekuje isplata finansijske pomoći EUSF-a.

Kao dio izuzetnog odgovora EU na epidemiju COVID-19, djelokrug Fonda solidarnosti EU (EUSF) proširen je u martu 2020. kako bi pokrio i velike vanredne situacije u javnom zdravstvu.

U martu 2021. Evropska komisija predložila je ukupan paket od gotovo 530 miliona eura finansijske podrške u okviru EUSF-a za 17 država članica i tri zemlje koje imaju status kandidata za borbu protiv velike zdravstvene krize COVID-19. Vijeće i Evropski parlament su 20. maja 2021. odobrili ovaj prijedlog.

Tri zemlje koje imaju status kandidata Albanija, Crna Gora i Srbija podnijele su punu aplikaciju za EUSF podršku u junu 2020. U ljeto 2021. Komisija je usvojila provedbene odluke kojima se dodjeljuje finansijski doprinos EUSF-a zemljama korisnicama. U skladu sa EUSF uredbom, dok zemlje EU upravljaju finansijskom podrškom u okviru „dijeljenog upravljanja“, zemlje kandidati moraju potpisati sporazum sa Evropskom komisijom.