Odbor guvernera EBRD glasa za čvrstu akciju protiv Rusije i Bjelorusije

Pristup finansiranju i ekspertize odmah će biti obustavljeni

Evropska banka za obnovu i razvoj nastavlja sa svojim planovima da isključi Rusku Federaciju i Bjelorusiju iz primanja sredstava za projekte. Odbor guvernera EBRD-a odobrio je poduzimanje čvrstih mjera protiv Ruske Federacije i Bjelorusije nakon invazije na Ukrajinu.

Pristup Ruske Federacije i Bjelorusije resursima Banke će biti formalno suspendovan sa trenutnim efektom. To znači da ne može biti novog finansiranja projekata ili aktivnosti tehničke saradnje ni u jednoj od ove dvije zemlje. Nadalje, Banka koristi sva prava da obustavi ili ukine dalju isplatu sredstava za postojeće projekte.

EBRD je već najavio da je u procesu zatvaranja svojih stalnih ureda u Moskvi i Minsku.

Predsjednica EBRD-a Odile Renaud-Basso je rekla: „Tužno je što smo došli do ove tačke nakon toliko godina saradnje i aktivnosti u obje zemlje. Međutim, ruski rat protiv Ukrajine nije nam ostavio drugog izbora nego da svoju osudu pokažemo na način koji nisu samo riječi osude. Potrebne su i akcije, vjerujemo bez sumnje da su ove dvije zemlje potkopale vrijednosti koje su važne za nas kao instituciju i za međunarodnu zajednicu.”

EBRD se sada fokusira na isporuku paketa podrške otpornosti i egzistenciji od dvije milijarde eura za Ukrajinu i druge zemlje u regionu koje su direktno pogođene izbjegličkom krizom. Mjere su osmišljene da pomognu kompanijama i zajednicama. Sredstva se brzo stavljaju na raspolaganje kako bi se ukrajinskim firmama omogućilo da dobiju podršku za likvidnost, odgodu kredita i trgovinsko finansiranje. Gdje je to moguće, preduzećima će se pomoći da se presele kako bi se njihov rad mogao nastaviti. EBRD se, također, obavezala da će učestvovati u programu rekonstrukcije Ukrajine, kada uslovi to dozvole.

EBRD je, također, spremnapodrži sve zemlje u kojima posluje u suočavanju sa posljedicama rata i njegovim ekonomskim uticajem.