NOVI KONTEJNERI ZA OTPAD ZA OPŠTINU GUSINJE

U okviru podrške uvođenju koncepta održivog upravljanja čvrstim otpadom, Opština Gusinje je nabavila 30 kontejnera i 15 kanti za odlaganje otpada, što će doprinijeti ljepšem izgledu grada.

Ova nabavja je vrlo važna za komunalno preduzeće, jer će novi komunalni kontejneri zamijeniti stare, a biće postavljeni i na novim lokacijama u užoj gradskoj zoni i okolnim seoskim naseljima.

Vrijednost nabavke kontejnera i kanti iznosila je 8.700 EUR, a nabavka je realizovana uz pomoć Evropske unije u okviru projekta „Uspostavljanje održivog upravljanja otpadom - BinS“ koji se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora 2014. - 2020. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Komunalnim preduzećem „Vrela“ iz Sjenice.

Pored ove nabavke, projekt je podržao i nabavku novog kamiona za sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, kao i niz aktivnosti usmjerenih na zaštitu okoliša, uvođenje održivog sistema upravljanja otpadom i promociju kompostiranja.

Komunalno preduzeće i Opština Gusinje apelovali su na građane Gusinja da se odgovornije ponašaju kada je u pitanju odlaganje otpada i da zaštite svoju životnu sredinu.