Njemačka podrška osnaživanju Zapadnog Balkana- šta smo do sada uradili

U okviru programa podrške nezaposlenima i  poslodavcima, nakon javnog poziva za prijavu, u junu prošle godine (2021), te održanih motivacionih radionica, selekciona komisija je od 32 prijavljena nezaposlena i 32 poslodavca odabrala po 20 kandidata sa obje strane. Ukupno 12 nezaposlenih i 12 poslodavaca upareni su na sjeveru Crne Gore, gdje je nazaposlenost najveća, a osam u ostatku države.

Sve se implementira u okviru programa koji  nevladna organizacija Help –Hilfe zur Selbsthilfe na Zapadnom Balkanu realizuje u okviru programa vrijednog 3,35 milion eura, uz podršku njemačke Vlade pod nazivom “Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana” u cilju osnaživanja stabilnost regiona u 2021. pa do kraja decembra 2022.

Krajem juna, uslijedilo je potpisivanje ugovora o šestomjesečnoj obuci uz rad između nezaposlenih i poslodavaca i Help-a, a od 20 nezaposlenih, njih 15 je iskazalo želju za pohađanjem sertifikovane obuke za određena zanimanja.

Od ukupnog broja polaznika obuke, devet su žene a 11 muškarci, što je u skladu sa Help-ovom politikom podrške marginalizovanim grupama, uključujući i ženama. Najviše zanimanja iskazano je za IT obuku (13), stolar (2), kuvar (1), bagerista (1) i krojač (1).

Vrijedi napomenuti da su i predstavnici crnogorske vlade među svoje prioritete u više navrata obećali podršku obrazovanju kadrova u IT sektoru, kao jednom od ključnih zanimanja za sve oblasti privrednog i društvenog razvoja.

 

Pararelno sa početkom šestomjesečne obuke uz rad, kako je predviđeno projektom, poslodavci su imali priliku da se prijave i za podršku u vidu različite neophodne opreme za razvoj djelatnosti kojima se bave, što je u ovom slučaju iskoristilo 19 od 20 poslodavaca, koliko ih učestvuje u programu.

Ukupna vrijednost profesionalne opreme koja je obezbjeđena putem tendera iznosila je 46.135,50 Eura. Nakon šestomjesečen obuke poslodavci imaju obavezu da na godinu dana zaposle korisnike koji su se kod njih obučavali. Ta faza procesa započela je krajem januara. Budući da se uglavnom radi o obuci na deficitranim zanimanjima, tokom monitoringa procesa neki poslodavci su nam najavili da bi u okviru svojih mogućnosti, neke od zaposlnika mogli zadržati na stalnom radu.

Help kroz prethodne slične projekte ima više takvih pozitivnih iskustava, pa se i pored određenih promjena, tačnije povećanja u obračunu ličnih zarada, koje predstavlju teret za poslodavce, naročito na siromašnijem sjeveru, nadamo da će tako biti i ovoga puta.

Jedna od komponenti projekta je poboljšanje šansi za zapošljavanje zatvorenika po izlasku iz zatvora te ekonomsko osnaživanje Uprave za izvršnje krivičnih sankcija u Spužu (UIKS), sa kojim kontinuirano sarađujemo, na projektima koje finansira njemačka vlada, preko ministarstva vanjskih poslova. U sklopu novog projekta kao velika investicija rađena je obnova i rekonstrukcija farme svinja u UIKS-u.

U aprilu 2021., potpisan je memorandum između Help-a i UIKS-a, kojim je precizirano da će zatvor sa svoje strane finansirati ukupnu podršku ovoj instituciji sa 50 posto učešća.

Osim rekonstrukcije farme svinja, kupljena je i mašina – sistem za pletenje grifovanog željeza vrijedan 23.000 Eura, rekonstruisan je krov mehaničarske radionice u vrijednosti od 5,975 Eura, a obezbijeđen je i trening za 4 zatvorenika, koja su dobila sertifikat za zvanje kuvara, što im otvara  priliku, da po izlasku iz zatvora u periodu rekovalescencije lakše pronađu posao.

Najopsežniji posao bila je rekonstrukcija farme svinja, za koju je za izvođača radova, nakon tenderske procedure odabrana firma ENTEX, i radovi, čija je ukupna vrijednost 87. 509, 80 Eura, koji su počeli u avgustu 2021. su finalizovani početkom februara 2022.