Nevladinim organizacijama dodijeljeni grantovi za promociju reforme Sistema procjene invaliditeta

Nevladine organizacije će, u okviru projekta Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta – Prepoznaj moje mogućnOStI, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj, kroz pet različitih projekata u narednim mjesecima raditi na promociji reforme, kao i prava i mogućnosti osoba sa invaliditetom (OSI), saopšteno je iz UNDP-a.

Navodi se da će, kroz niz projektnih aktivnosti, javnost biti informisana o pitanjima sa kojima se OSI i njihove porodice svakodnevno suočavaju, kao i o reformi ovog sistema koji promoviše inkluziju i kreira pravedniji sistem.

“U prvom pozivu za grantove vrijednom 50.000 eura, u kompetitivnom procesu, sredstva za implementaciju pet projekata dobili su: Inicijativa mladih s invaliditetom Boke, Centar za građansko obrazovanje i Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz Podgorice, Savez slijepih Crne Gore, NVO Ekvivalent i Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić”, kazali su iz UNDP-a.

Dodaje se da će te NVO kroz brojne aktivnosti, korišćenjem različitih komunikacionih tehnika i alata, uticati na podizanje svijesti i edukaciju opšte javnosti, ali i različitih ciljnih grupa – OSI i njihovih porodica, NVO koje zastupaju OSI, predstavnika nadležnih državnih i lokalnih institucija te predstavnika medija.

Projekat “Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta“ finansira EU, a sprovodi UNDP, u saradnji sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju OSI, nadležnim ministarstvima i državnim institucijama.

Projektom će biti uspostavljeno jedinstveno tijelo za procjenu invaliditeta i razvijena nova metodologija zasnovana na modelu ljudskih prava koja će zamijeniti prevaziđeni dominantno medicinski model procjene invaliditeta u Crnoj Gori.

Na ovaj način će OSI svoja prava ostvarivati na pravedniji i jednostavniji način.