NATO: Besplatno ustupa Crnoj Gori softver za praćenje i obavještajne aktivnosti

PODGORICA - NATO Agencija za komunikacije i informacije (NCIA) ustupiće crnogorskom Ministarstvu odbrane i Vojsci besplatno korišćenje softvera koji je u vlasništvu NATO, a koji se koriste za podršku logistici, mornarici, obavještajnim aktivnostima, praćenju i planiranju operacija, taktičkim komunikacijama i ostalom.

To je navedeno u vladinoj Informaciji o zaključivanju ugovora o licencama između NATO Agencije za komunikacije i informacije i Ministarstva odbrane Crne Gore sa prijedlozima ugovora.

- NATO Agencija za komunikacije i informacije (NCIA) dostavila je prijedloge ugovora o licencama kojima se odobrava besplatno korišćenje softvera u vlasništvu NATO, a čijim potpisivanjem bi se omogućila njihova upotreba u okviru Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore. Takođe, sve članice Alijanse su potpisnice ovih ugovora. S tim u vezi, prvi prijedlog ugovora o licencama, u vezi sa distribucijom NATO softvera, obuhvata listu od 30 softvera namijenjenih za podršku logistici, mornarici, obavještajnim aktivnostima, praćenju i planiranju operacija, taktičkim komunikacijama i ostalom – navodi se u dokumentu Vlade.

Drugi prijedlog ugovora o licencama, u vezi sa distribucijom NATO softvera, odnosi se na nova softverska rješenja, koja će, kako je navedeno u dokumentu, zamijeniti postojeća iz liste softvera u prethodno navedenom ugovoru, a koja su dostigla kraj svog životnog ciklusa i više neće biti podržana od strane NCIA.

- Osim toga, treći prijedlog ugovora o licencama, kojim se odobrava korišćenje softvera u vlasništvu NATO, uključuje mogućnost korišćenja softvera za integrisano komandovanje i kontrolu (ICC) i informacionog sistema za vazduhoplovno komandovanje i kontrolu (AirC2IS), koji su od značaja za funkcionisanje Vazduhoplovno- operativnog centra Vojske Crne Gore, te su direktno povezani sa NATO sistemima kroz zaštićenu NATO komunikacionu mrežu (NSWAN) – pojašnjeno je u dokumentu.

Crna Gora, da bi joj bili ustupljeni pomenuti softveri, ipak mora da zadovolji NATO zahtjeve. Tako je zabranjeno da se NATO softveri koriste na tajnim mrežama (poput Mission secret niti National secret).

Obaveza je i korišćenje na hard-diskovima zasnovanim na hardveru koji koristi potpunu enkripciju diska.

– Svrha NATO-a u okviru ovog ugovora o licencama obuhvata aktivnosti koje se sprovode od strane ili u ime NATO-a, radi promovisanja zajedničke odbrane i zajedničkih interesa zemalja članica, kao što su, između ostalog, NATO operacije, konkurentne nabavke NATO-a, NATO obuke i NATO održavanje. Ovaj ugovor o licencama ne podrazumijeva korišćenje INTEL FS za nacionalne potrebe – dodaje se u NATO uslovima.

Crna Gora se, takođe, obavezuje da neće vršiti reverzni inženjering, dekompajliranje ili razdvajanje komponenata NATO softvera − skidati ili prikrivati oznake vlasništva ili natpise NATO softvera i pozajmljivati, izdavati, prodavati, davati i/ili na druge načine prosljeđivati NATO softver trećoj strani bez prethodnog pisanog odobrenja NCI Agencije.

NATO softver, kako je pojašnjeno u dokumentu, sadrži povjerljive i vlasničke informacije NCI Agencije.

- Korisnik licence (Ministarstvo i Vojska) neće otkriti ili učiniti dostupnim NATO softver, njegove djelove ili bilo koje informacije izvedene iz NATO softvera, bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pisanog ovlašćenja od strane NCI Agencije. Korišćenje ili pristup NATO softveru će biti omogućeno ovlašćenom osoblju po principu „potrebno je da zna“ – precizirano je ugovorom koji će ministarka odbrane Olivera Injac potpisati sa NATO, uz napomenu da će povjerljive obaveze biti na snazi pet godina nakon isteka ovog ugovora o licencama.