Napreduje modernizacija Luke Brčko

U toku su građevinski radovi na projektu Western Balkan Investment Framework „Rekonstrukcija i modernizacija riječne Luke Brčko, faza 1“, pri čemu je završen lučki plato. Ovo je prvi korak u realizaciji projekta koji je započeo u junu 2021.

Radovi će biti nastavljeni nabavkom nove dizalice, rekonstrukcijom pristupnog puta od Luke do Bijeljinske ceste, kao i industrijske pruge od Luke do Željezničke stanice Novo Brčko.

Mehanizacija u Luci Brčko je uglavnom dotrajala, a portalne dizalice stare su više od 50 godina. Nova dizalica nosivosti do 16 tona (tri puta veća od postojeće) doprinijet će povećanju pretovarnog kapaciteta robe na 150 do 200 tona na sat.

Ukupna vrijednost projekta je 10 miliona eura i finansira se iz investicionog granta Evropske unije u iznosu većem od tri miliona eura i kredita Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od sedam miliona eura.

Luka Brčko povezuje drumski, željeznički i vodni saobraćaj. To će biti ključno čvorište za trgovinu i ulaganja u regionu.

Projekat rehabilitacije Luke Brčko identificiran je u Ekonomskom i investicionom planu Evropske komisije za Zapadni Balkan kao vodeći (povezivanje istoka na zapad) u okviru investicionog područja Održivi transport. Ovi vodeći projekti također se bave uskim grlima na rijeci Dunav kako bi se poboljšali plovni putevi kao dio TEN-T mreže i olakšao dalji razvoj intermodalne razmjene.

Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH kazao je: „Luka Brčko je jedina međunarodna luka u BiH i njena modernizacija će značajno unaprijediti regionalnu saradnju i komercijalne veze, kao i unaprijediti razvoj lokalne zajednice. "