Na korak do gradnje 3. sekcije Transbalkanskog energetskog koridora - Projekat dalekovoda Bajina Bašta-Obrenovac na proceni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo zaštite životne sredine obavestilo je javnost o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda Bajina Bašta-Obrenovac.

 
Nosilac projekta je EPS, koji je i podneo zahtev.
 
Uvid u studiju javnost može da izvrši do 9. marta, a javna rasprava i prezentacija studije prvobitno zakazana za 4. februar će usled, kako je navedeno, proceduralnih prospusta, biti ponovljena u novom terminu, 16. marta.
 
Podsetimo, tender za izgradnju dvostrukog dalekovoda Bajina Bašta-Obrenovac u dužini od 109 kilometara najavljen je za 31. mart.


Posao je vredan 59 mil EUR, bez PDV-a, a osim gradnje novog dvosistemskog dalekovoda 400KV, podrazumeva i podizanje naponskog nivoa TS Bajina Bašta sa 220 na 400 KV, kao i ugradnju visokonaponske opreme u dva dalekovodna polja u postojećem 400KV razvodnom postrojenju.

Dvostruki dalekovod Bajina Bašta-Obrenovac predstavljaće treću sekciju Transbalkanskog elektroenergetskog koridora, regionalnog projekta izgradnje sistema za prenos električne energije 400KV naponskog nivoa, koji će povezati Istočnu i Zapadnu Evropu.

Gradnja će se finansirati iz zajma KfW u iznosu od 40 mil EUR i investicionog granta Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) u iznosu od 12,8 mil EUR, a preostali iznos od 6,15 mil EUR obezbeđen je iz tehničke pomoći WBIF i sredstava EMS-a.

Ugovor o finansiranju treće deonice potpisali su u februaru ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, direktorka EMS Jelena Matejić i direktor kancelarije nemačke KfW banke u Srbiji Rudiger Hartman.

Do sada je završena sekcija od Pančeva do rumunskog grada Rešica, a u toku je izgradnja druge sekcije, od Kragujevca do Kraljeva.

Nakon treće deonice, preostaje još da se izgradi deonica od Bajine Bašte do granice sa Crnom Gorom i granice sa Bosnom i Hercegovinom.