Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržava studente novinarstva da ojačaju svoje vještine izvještavanja

Kao dio kontinuirane podrške medijskom profesionalizmu, Misija OEBS-a u Crnoj Gori je 27. oktobra obezbijedila set mobilne novinarske opreme Odsjeku za medijske studije i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta Crne Gore. Donirana oprema će biti stavljena u upotrebu nakon planirane trodnevne obuke za studente novinarstva u novembru.

Oprema se sastoji od pametnih telefona sa postoljima, mobilnih kompleta za intervjue sa mikrofonima, kompleta za stative i komplementarnih tehničkih dodataka za efikasno korišćenje opreme. Naknadna obuka tokom koje će se koristiti donirana oprema fokusiraće se na jačanje i modernizaciju tehnika izvještavanja i uređivanja, kao i digitalnih vještina studenata. Akcenat će biti na izgradnji vještina za izvještavanje putem više medija i kapaciteta za kreiranje multimedijalnih priča.

Pomoću mobilne novinarske opreme i pratećih treninga, mladi novinari će steći vještine za obavljanje intervjua, snimanje i uređivanje video materijala na istom uređaju, proizvodeći vijesti brzo i lako, dok istovremenu čuvaju kvalitet proizvodnje.

Šefica Misije Dominique Waag kazala je da je brza evolucija tehnologije uveliko uticala i na medijsko tržište, stvarajući veliku potražnju za fleksibilnijim, bržim i izvještavanjem sa lica mjesta. „Postojanje snažnih tehničkih kapaciteta studenata, koji teže da postanu novinari, preduslov je da bi bili u toku sa onim što novi mediji donose, a mobilno novinarstvo igra suštinsku ulogu kao jedno od najpotrebnijih inovacija u proizvodnji vijesti“, kazala je ambasadorka Waag.

Zahvaljujući Misiji na korisnoj donaciji, dekan Fakulteta političkih nauka Milan Marković kazao je da će oprema studentima i akademskom osoblju omogućiti da podignu kvalitet nastave na uskostručnim novinarskim predmetima. „Studentima će oprema koristiti na predmetima 'Online novinarstvo i novi mediji' i 'TV novinarstvo' za snimanje priloga i obavljanje predispitnih obaveza, kao i za poboljšanje kvaliteta prakse. Sve ovo će doprinijeti da budući novinari budu u potpunosti osposobljeni za rad u medijima“, kazao je Marković.

Tokom prethodne saradnje sa Fakultetom političkih nauka 2020. i 2021. godine, Misija je Odsjeku za medijske studije i novinarstvo obezbijedila raznu tehničku opremu i organizovala obuke o njihovoj upotrebi. Takođe, za akademsko osoblje organizovala je intenzivne obuke na temu upravljanja projektima. Misija će nastaviti da podržava ovaj Odsjek sa aktivnostima koje imaju za cilj jačanje praktične nastave novinarstva na Univerzitetu Crne Gore.