Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržala digitalizaciju skupštinske biblioteke za pridruživanje Kooperativnom onlajn bibliografskom sistemu i servisima

(l-d) Šefica Bibliotečko-dokumentacionog centra i arhive Skupštine Crne Gore Jelisaveta Blagojević, njena koleginica, savjetnica Darija Musić i lokalna ekspertkinja za kreiranje bibliotečkih zapisa, koju je angažovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori, Nikoleta Kovačević, rade na procesu digitalizacije skupštinske biblioteke za pridruživanje platformi COBISS, jul 2021. godine. (Skupština Crne Gore)

Biblioteka Skupštine Crne Gore, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, digitalno je katalogizovala svoju zbirku, što joj je omogućilo da se pridruži zajedničkoj bibliografskoj bazi podataka Kooperativnog onlajn bibliografskog sistema i servisa, poznatoj kao platformaCOBISS.

Digitalizacija je uslijedila nakon dogovora 2003. godine da COBISS omogući besplatnu razmjenu bibliografskih zapisa iz autonomnih bibliotečko-informacionih sistema Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

U junu i julu 2021. godine, Misija je angažovala lokalnu ekspertkinju za kreiranje bibliotečkih zapisa da izradi bibliografske zapise Skupštinske biblioteke na zajedničkoj bibliografskoj bazi podataka Crne Gore COBIB.CG, koja je dio COBISS platforme, i poveže onlajn katalog Biblioteke sa dodatnim naslovima iz tematskih oblasti, kao što su kao svjetska politika, međunarodni odnosi, Evropska unija, istorija Crne Gore, pravo i ravnopravnost polova. Biblioteka Skupštine je sada dostupna kako javnosti, tako i poslanicima i zaposlenima u Skupštini, i omogućava pretraživanje putem onlajn kataloga u COBISS-u.

Šefica Bibliotečko-dokumentacionog centra i arhive Jelisaveta Blagojević kazala je da je sada moguće pretraživati preko 2.000 naslova iz fonda skupštinske Biblioteke. „Pretrage se mogu vršiti u serijskim publikacijama, kao što su Službeni list od 1945. do 2019. godine, stenografske bilješke sa sjednica Skupštine Crne Gore od 1946. do 2018. godine, izdanja časopisa 'Istorijski zapisi' od 1948. do 2019. godine“, kazala je Blagojević.

Ažurirana bibliografska baza podataka Skupštine doprinijeće regionalnoj saradnji i olakšati razmjenu publikacija između parlamenata.