Misija OEBS-a u Crnoj Gori nastavlja da podržava policajke

Kao dio kontinuiranih napora Misije OEBS-a u Crnoj Gori da podstakne zapošljavanje i napredovanje žena u policiji, Misija je 11. februara 2022. godine obezbijedila tehničku opremu za Udruženje policijskih službenica Crne Gore.

Udruženje policijskih službenica osnovano je 2017. godine. Podržava osnaživanje policajki, podstiče žene da se prijave za posao policajki i povezuje sa drugim ženskim policijskim organizacijama u regionu.

Kako bi omogućila i olakšala organizaciju onlajn sastanaka, konferencija i obuka, Misija je isporučila štampač i tri laptopa lokalnim kancelarijama Udruženja u Podgorici, Baru i Bijelom Polju.

Predsjednica Udruženja Biljana Dulović kazala je da Udruženje djeluje na dobrovoljnoj osnovi i da mu nedostaje tehnička oprema. „Ova donacija je velika podrška svakoj regionalnoj kancelariji. Poboljšaće njihovu sposobnost da učestvuju u virtuelnim događajima“, kazala je Dulović.

Statistika pokazuje da samo 12,6% policijskih službenika u Crnoj Gori čine žene, kao i da žena nema na višim pozicijama odlučivanja. „Sa rastom svijesti o važnosti i potrebi za više žena u policiji, situacija se polako popravlja. Podsticanje žena da izgrade svoju karijeru u policiji je važan prvi korak“, kazala je šefica Misije Dominique Waag.

U 2021. godini, Policijska akademija je prijavila porast od 10% u broju kandidatkinja upisanih nakon kampanje javnog informisanja koja je imala za cilj da privuče mlade žene da se prijave za karijeru u policiji. Kampanja je, takođe, pokrenula razmjenu regionalnih iskustava i umrežavanje udruženja policijskih službenica iz regiona.

Ova aktivnost bila je u skladu sa preporukama iz OEBS-ovog izvještaja Povećanje i podrška učešću žena na svim nivoima rada u policiji Crne Gore iz marta 2021. godine.