Ministarstvo kapitalnih investicija partner na projektu MED OSMoSIS

Ministarstvo kapitalnih investicija je partner na projektu MED OSMoSIS zajedno sa Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy of GreeceAbruzzo region (ABREG), Italy, Institute for Marine Sciences, SpainValenciaport Foundation, SpainMetropolitan Area of Lisabon, Portugal

Naval Hydrographic and Oceanographic ServiceFrance, Interdomal Navla Cluster, Croatia i Plovput, Croatia.

MED OSMoSIS projekt je koji se finansira iz programa Interreg MED, a usmjeren je na razvoj modula koji se odnose na pomorski nadzor i razmjenu informacija koji podržavaju razvoj regionalne / lokalne pametne komponente koja osigurava regionalno raspoloživo mobilno povezivanje i podržava interoperabilne sektorske sisteme u pristupima Sredozemnog mora i Atlantika .

Glavni rezultati projekta:

  • Izrada 2 seta smjernica; jedan za EU i drugi za IPA zemlje
  • Memorandum o razumijevanju među partnerima za podršku kapitalizaciji

Projektom će se razviti 4 pilot studije:

  • Planiranje potrage i spašavanja - u Grčkoj i Španiji
  • Poboljšanje upravljanja ciklusom - u Italiji
  • Razvoj modula za navigacijska upozorenja, zajedno sa zajedničkim okrugom za razmjenu informacija za hidrografsku kancelariju - u Francuskoj
  • Razvoj operativnog alata za patroliranje, kao i primjena aplikacije i web mjesta za registar, savjetovanje, popis i izvještavanje o kretanju i incidentima malih brodova - u Portugalu

Na kraju projekta, očekivani rezultati uključivaće inovativna rješenja za pomorski nadzor, kapitalizaciju na pilot projektima, kao i uspostavljanje popisa platformi za pomorski nadzor.

Ukupan budžet Ministarstva na ovom projektu iznosi 82.000,00€, od čega je EU grant 69.700,00€, a nacionalno kofinansiranje 12.300,00€. Ukupan budžet za sve partnere na projektu MED OSMOSIS iznosi 3.000.000,00€.