Medijatori će pomagati Romima i Egipćanima u zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i socijalnom staranju

Njemačka organizacija Help i Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava uručili su sertifikate, a Help je potpisao ugovore o radu na godinu dana sa medijatorima koji su završili obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana (RE) u oblastima zdravstva, socijalne zaštite i zapošljavanja

Njemačka organizacija Help i Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava uručili su  sertifikate, a Help je potpisao ugovore o radu na godinu dana sa medijatorima koji su završili obuku za saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana (RE) u oblastima zdravstva, socijalne zaštite i zapošljavanja.

Frieda Wuenschmann (Vinšman), Savjetnica za ljudska prava u Delegaciji EU u Podgorici, koja je odnedavno u Crnoj Gori,  ali je radila u mnogim državama Zapadnog Balkana i stoga se osjeća “kao kod kuće” poručila je da joj je veoma drago što je EU odlučila da zajedno sa Vladom Crne Gore finansira ovaj projekat sa pola miliona eura.

Obuku je za zdravstvenu zaštitu, socijalno staranje i zapošljavanje  prošlo 43 medijatora, a njih 38 je dobilo sertifikate i biće u narednih godinu dana raspoređeni u 11 crnogorskih opština.

“Projekat koji implementira naš NVO partner Help – je još jedna demonstracija naše dugoročne obaveze da podržimo Crnu Goru u kompletnoj integraciji romsko-egipćanske populacije. Takođe je važno komentarisati napore Crne Gore da uključi i integriše ženu i djecu druge kulture u obrazovanje, medije i lokalne institucije. Ovo je veoma važno i za proces pristupnih pregovora Crne Gore. Rad romsko-egipćanskih medijatora je zamišljen tako da osigura bolju komunikaciju i kooperaciju između RE zajednice i crnogorskih vlasti,  i bazirano je na najboljoj praksi koju je Help razvio kroz prethodne projekte,” poručila je Wuenschmann.

EU savjetnica za ljudska prava, smatra da je vrlo važno što su medijatori u najvećem broju iz RE zajednice,zbog njihovog znanja jezika, kulture i istorije. Prema riječima Wuenschmann važno je što će se ovaj model primjenjivati na teritoriji cijele zemlje. Rad medijatora će poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti, programima i mjerama zapošljavanja i tržišta rada kao i programe zdravstvene zaštite Roma i Egipćana.

Poručila je da Vlada i institucije treba da sistematizuju radna mjesta za medijatore – u radu lokalnih i državnih organa.

Bojan Božović, generalni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava je naglasio da je upravo ministarstvo koorisnička instutucija ovog projekta. Zahvalio se EU za dodijeljena sredstva uz, kako je rekao, kontribuciju iz budžeta Crne Gore.

“Želim da naglasim da je ovaj projekat u skladu sa posvećenošću Vlade Crne Gore i Ministarstva prava i ljudskih i manjinskih prava za kreiranje i implementaciju politike, za brže i potpuno socijalno uključivanje, kao i poboljšanje ekonomskog položaja Roma i Egipćana”, rekao je Božović.

Podsjetio je, da je u septembru usvojena Strategija za socijalnu inkuziju Roma i Egipćana (2021-2025) sa konkretnim zadacima u svakoj oblasti. Strategija je usklađena sa EU standardima za oblast zaštite Roma.

“U njoj su upravo planirane aktivnosti za veće uključivanje saradnika u socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja, Egićanki i Egipćana u svim oblastima života. Drago mi je što smo u ovom projektu već došli do faze da imamo obučene medijatore za socijalnu inkluziju. Vaš rad će biti veoma bitan u komunikaciji između RE zajednice i naših institucija, i siguran sam da ćete se truditi da prevaziđete sve barijere koje postoje da bi se romsko-egipaćanska populacija još kvalitetnije informisala o svojim pravima koja su jasno definisana zakonodavnim okvirom,” poručio je Božović.

Help-ov medijator Dijamant Pajazitaj koji već ima dugodišnje medijatorsko iskustvo, ali koji je i prošao i ovu sertifikovanu obuku zahvalio se EU i Vladi Crne Gore koji su podržali Help-ovu ideju. Ministarstvu za ljudska i manjinska prava zahvalio se na podršci na motivisanju mladih iz RE populacije, da se uključe u ovaj projekat i prođu obuku.

“Moje angažovanje u Help-u u protekle četiri godine pokazalo je da – jednako koliko smo potrebni našoj populaciji toliko smo potrebni i institucijama. Jer nijesmo pomagali samo našoj zajednici, već smo istovremno pomagali i instutucijama i njima olakšali posao. Posebno me raduje što smo napravili mrežu u 11 opština,” rekao je Pajazitaj.

Koordinator projekta Dijana Anđelić je pojasnila da je riječ je o zajedničkom projektu Evropske unije i Vlade Crne Gore „Socijalno uključivanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki uz posredovanje saradnika za inkluziju“ koji se realizuje u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

“Cilj projekta je da obučeni asistenti u socijalnoj inkluziji pruže pomoć građanima romske i egipćanske populacije u ostvarivanju prava u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, te zapošljavanja” navela je Anđelić.

Projekat implementira “Help”, koj će i biti poslodavac medijatorima u narednih godinu dana – u  partnerstvu sa opštinama Podgorica, Ulcinj i Berane.

Ugovore sa medijatorima potpisao je Klaus Mock, regionalni koordinator Help-a, koji je izrazio  zadovoljstvo da je ovaj institut –  koji je Help uveo već nekoliko godina, prepoznat kao važan za dalju integraciju RE populacije u  Crnoj Gori, kao i što je dobio podršku crnogorskih institucija i EU.